ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Η κυβέρνηση κλείνει και τα.."παράθυρα" αποφυγής της τεκμαρτής φορολόγησης - Ανελέητο κυνήγι χωρίς τέλος για τους ελ.επαγγελματίες!

newspull
0


newspull Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις μας

Κλείνουν τα παράθυρα αποφυγής της τεκμαρτής φορολόγησης

Να κλείσει τα παράθυρα του νέου φορολογικού νόμου επιχειρεί το οικονομικό επιτελείο θέτοντας όρους και προϋποθέσεις για όσους προχωρήσουν στη διακοπή λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης και στη σύσταση μονοπρόσωπης εταιρείας.

Για όσους λοιπόν επιχειρήσουν να γλιτώσουν το τεκμαρτό εισόδημα που κυμαίνεται από 10.920 ευρώ έως 14.196 ευρώ ή υψηλότερα ακαθάριστα κατά 5% από τον μέσο όρο του τζίρου, με τη σύσταση μονοπρόσωπης εταιρείας, ο νέος νόμος βάζει φρένο ή διαφορετικά θα τους καλεί μετά από έλεγχο να πληρώσουν τον φόρο που τους αναλογεί.

Με διάταξη που έχει συμπεριληφθεί στον νέο νόμο αντιμετωπίζεται η περίπτωση καταχρηστικής δημιουργίας εταιρικού σχήματος με μοναδικό σκοπό την καταστρατήγηση του νέου τρόπου φορολόγησης των εισοδημάτων.

Εφόσον ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και μέχρι και το φορολογικό έτος 2026 διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα και συστήσει μονοπρόσωπο επιχειρηματικό σχήμα με την ίδια δραστηριότητα, μπορεί μετά από έλεγχο, να κληθεί να πληρώσει ως φυσικό πρόσωπο, τη διαφορά φόρου που απέφυγε με την καταχρηστική του συμπεριφορά.

Ειδικότερα, εάν μετά τη διενέργεια ελέγχου σε ελεύθερο επαγγελματία που είχε ατομική επιχείρηση, αυτός τη διέκοψε μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και στη συνέχεια συνέστησε μονοπρόσωπη εταιρεία με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο, μπορεί να του επιβληθεί φόρος, εάν ο φόρος που προκύπτει από τη λειτουργία της εταιρείας (φόρος επί των κερδών της εταιρείας και επί του μερίσματος, αν όλα τα κέρδη είχαν διανεμηθεί) είναι μικρότερος από τον φόρο που ο ίδιος θα κατέβαλε αν συνέχιζε την ατομική του δραστηριότητα, κατ΄ εφαρμογή των προβλέψεων του ελάχιστου τεκμαρτού καθαρού εισοδήματος του αξιολογούμενου νόμου. 

Σε μια τέτοια περίπτωση το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει τη διαφορά ανάμεσα στον φόρο που οφείλει η εταιρεία και τον φόρο που θα όφειλε ο ίδιος, αν το κέρδος της εταιρείας είχε διανεμηθεί ως μέρισμα στο σύνολό του, και στον φόρο που θα κατέβαλλε κατ’ εφαρμογή του ελάχιστου τεκμαρτού καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Έναν παράγοντα που θα πρέπει να συνεκτιμήσουν όσοι προχωρήσουν στη σύσταση μονοπρόσωπης εταιρείας είναι και το τέλος επιτηδεύματος. Τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν μείωση στο τέλος επιτηδεύματος. Το ποσό παραμένει κανονικά στα 800 ευρώ για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με λιγότερους από 200.000 κατοίκους και στα 1.000 ευρώ για τις εταιρείες στις μεγαλύτερες πόλεις.

Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση αυτή ο τεκμαρτός προσδιορισμός της φορολογικής υποχρέωσης είναι μαχητός, εφαρμόζονται δηλαδή αναλόγως οι διατάξεις με τις οποίες το φυσικό πρόσωπο αμφισβητεί το τεκμήριο. Η διάταξη έχει προσωρινό χαρακτήρα με σκοπό να αποτρέψει φαινόμενα καταχρηστικής συμπεριφοράς αποκλειστικά κατά τα τρία πρώτα χρόνια ισχύος της ρύθμισης του νόμου.

Οσοι αποφασίσουν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα θα πρέπει να είναι έτοιμοι για έλεγχο ο οποίος μπορεί να φθάσει και σε βάθος πενταετίας. Ο έλεγχος θα γίνεται στον τζίρο, τα έσοδα, τις δαπάνες, ακόμα και τις τραπεζικές καταθέσεις και εφόσον αποδειχθεί ότι το πραγματικό εισόδημά είναι χαμηλότερο από το τεκμαρτό, τότε ο φορολογούμενος θα φορολογείται για το πραγματικό του εισόδημα.

Παράλληλα θα ενεργοποιηθούν οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Μάλιστα στον νέο νόμο έχουν προστεθεί τέσσερις νέες παράμετροι οι οποίες προκαλούν τους φορολογικούς ελέγχους αλλά και οδηγούν σε τεκμαρτό προσδιορισμό του τζίρου και των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων. Ειδικότερα οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου ενεργοποιούνται: 

-Όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων. 
-Όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα είναι διαφορετικός από αυτόν που προκύπτει βάσει των παραστατικών αγορών και πωλήσεων. 
-Όταν η επιχείρηση δεν προσκομίζει στοιχεία που ζητά η φορολογική διοίκηση, ύστερα από δύο προσκλήσεις. 
-Όταν δηλώνεται ζημία σε τρία τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της. 

Με τη διαδικασία αυτή η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβαίνει σε εκτιμώμενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: 

α) της αρχής των αναλογιών, 
β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου, 
γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου, 
δ) της σχέσης της τιμής-πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και 
ε) του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.

Όπως αναφέρουν από το οικονομικό επιτελείο οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που περιλαμβάνουν όχι μόνο τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και όλες τις υπόλοιπες δράσεις που οδηγούν και στη μείωση του λεγόμενου κενού ΦΠΑ (για τα POS, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, το λαθρεμπόριο καυσίμων, τον περιορισμό της χρήσης μετρητών κ.λπ.) στην πλήρη εφαρμογή τους μέχρι το 2027  θα προσεγγίσουν τα 3 δισ. ευρώ ετησίως.

Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το Δημόσιο εισπράττει σήμερα 1,709 δισ. ευρώ από τη φορολογία τους. Με τη μεταρρύθμιση της ελάχιστης αμοιβής προβλέπεται ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 552 εκατ. ευρώ το επόμενο έτος, λαμβάνοντας υπ' όψιν και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Επιπλέον, η εξοικονόμηση από τη διακοπή της χορήγησης επιδομάτων (π.χ. επιδόματα τέκνων, στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κ.λπ.) στους επαγγελματίες που θα υπερβαίνουν τα αντίστοιχα εισοδηματικά όρια υπολογίζεται σε 110 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την αύξηση των επιδομάτων αυτών.Διαβάστε επίσης :

Μην ψάχνετε για "μαγικά ραβδάκια" - Έτσι γίνεται η εναλλαγή εξουσίας στην Ελλάδα την οποία δρομολογεί η ΝΤΠ

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !