ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Η Δυτική Αττική «τραγική πρωταθλήτρια» σε όλη την Ελλάδα σε θανάτους από νεοπλασίες(ΕΛΣΤΑΤ)

newspull
0


Σε συνέχεια προηγούμενων άρθρων και δημοσιεύσεων μας για τους θανάτους από νεοπλασίες στη Δυτική Αττική[1] και έχοντας πλέον πρόσβαση και στα δεδομένα του 2019 (ΕΛΣΤΑΤ) ανά Περιφερειακή Ενότητα, μπορούμε να δούμε την εξέλιξη του φαινομένου καθ’ όλη την περίοδο 1999-2019 (τουλάχιστον όπως αποκαλύπτεται στατιστικά). Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η επιδημιολογική έρευνα που είχε ξεκινήσει ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (δηλ. ο φορέας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Αττική) για την περιοχή της σημερινής μεγα-χωματερής στη Φυλή (επίσημα: Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Δυτικής Αττικής), δεν φαίνεται να έχει μέχρι σήμερα δημοσιεύσει τα σχετικά ευρήματα (η τελευταία έκθεση για την εξέλιξη της έρευνας χρονολογείται από τις 19.3.2019!).[2] 


του Δημήτρη Μπουρίκου, Πολιτικού – Κοινωνικού Επιστήμονα – Απόφοιτου Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Αναλυτικότερα:

Ο απόλυτος αριθμός των θανόντων από νεοπλασίες, μόνιμων κατοίκων στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, ανήλθε στους 393 συνανθρώπους μας το 2019. Ο αριθμός αυτός είναι ο τρίτος υψηλότερος σε ετήσια βάση για την περίοδο 1999-2019 και αποτυπώνει την αυξητική τάση στην περιοχή μας (βλ. Διάγραμμα 1).Κάνοντας χρήση των στοιχείων για τις αιτίες θανάτων ανά τόπο μόνιμης κατοικίας των θανόντων την περίοδο 1999-2019 και συγκρίνοντας την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας- Ειδυλλίας- Ερυθρών, Μεγάρων και Φυλής) με την υπόλοιπη Περιφέρεια Αττικής, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των θανάτων από νεοπλασίες στην Δυτική Αττική έχει αυξηθεί κατά 24,6% έναντι 13,9% στη λοιπή Περιφέρεια Αττικής την αναφερόμενη περίοδο (βλ. Διάγραμμα 2), μια σχέση κοντά  2:1, ως προς τη δυναμική εξέλιξη του φαινομένου.[3]
Αναλυτικότερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, οι θάνατοι από νεοπλασίες το 2019 αντιπροσωπεύουν το 26,2% έναντι 21% το 1999 στο σύνολο των θανάτων στην περιοχή. Τα στοιχεία για την περίοδο 1999-2019 δείχνουν ότι υπάρχει μια σταθερή ανοδική τάση του ποσοστού θανάτων από νεοπλασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (βλ. Διάγραμμα 3 & Διάγραμμα 4), γεγονός που ναι μεν ακολουθεί τη γενική επιδημιολογική τάση αύξησης της συμμετοχής των νεοπλασιών στους θανάτους του πληθυσμού, όμως διαφοροποιείται όσον αφορά την ταχύτητα αυτής της ανόδου, όπως δείχνουν τα συγκριτικά στοιχεία με τη λοιπή Περιφέρεια Αττικής και άλλοι δείκτες που σταθμίζονται με βάση το δημογραφικό και νοσολογικό προφίλ του πληθυσμού.
Σε περιφερειακό επίπεδο και κάνοντας χρήση του δείκτη αδρής θνησιμότητας από νεοπλασίες (θάνατοι από νεοπλασίες ανά 100.000 μόνιμους κατοίκους) την περίοδο 1999-2019, διαπιστώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής έχει τη 2η υψηλότερη μεταβολή στην Περιφέρεια Αττικής με 47,4% , η Π.Ε. Ανατολικής Αττικής κατέχει την υψηλότερη θέση με μεταβολή 55,4% και  ακολουθούν οι  λοιπές Π.Ε. της Αττικής (βλ. Διάγραμμα 5).Στη σχετική βιβλιογραφία και προκειμένου να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η συγκριτική θέση μιας χωρικής ενότητας ως προς το συγκεκριμένο επιδημιολογικό φαινόμενο, χρησιμοποιείται ο προτυποποιημένος[4] δείκτης θνησιμότητας. Χρησιμοποιώντας το επιδημιολογικό προφίλ θανόντων από νεοπλασίες της χώρας μας ανά ηλικιακή ομάδα, αποτυπώσαμε με βάση τα νεότερα δεδομένα του 2019 τη σχετική θέση κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Η Π.Ε. Δυτικής Αττικής κατέχει πια τον υψηλότερο προτυποποιημένο δείκτη θνησιμότητας από νεοπλασίες σε όλη χώρα! (βλ. Διάγραμμα 6 και Χάρτη).


Χάρτης
Ο δείκτης προτυποποιημένης θνησιμότητας από νεοπλασίες το 2019

σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας
(Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ και χαρτογραφική απεικόνιση μέσω της εφαρμογής panorama.apografis ΕΛΣΤΑΤ/ ΕΚΚΕ: Όσο πιο έντονο το χρώμα, τόσο υψηλότερος ο δείκτης)
 

Δεδομένου ότι τα διαθέσιμα στοιχεία θανάτων ανά αιτία παρέχονται μόνο σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, είναι εμφανές ότι «αποκρύπτουν» ακόμα μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις σε επιμέρους χωρικά επίπεδα, όπως αυτά των Δήμων, των Κοινοτήτων και  πολεοδομικών συνοικιών. Η γειτνίαση συγκεκριμένων πολεοδομικών ενοτήτων και γειτονιών με συγκεντρώσεις οχλουσών και επικίνδυνων χρήσεων (χωματερές, διυλιστήρια, λατομεία, οικοδομικά υλικά, επιβαρυμένους συγκοινωνιακούς κόμβους) σε συνδυασμό με την από το 2010 επιστημονική διαπίστωση περί οικολογικού αποτυπώματος της υφιστάμενης βιομηχανικής δραστηριότητας (Θριάσιο) κατά 78 φορές μεγαλύτερου από την έκταση του Θριάσιου Πεδίου[5], αναδεικνύουν ως άμεση αναγκαιότητα την υγειονομική παρακολούθηση και επιτήρηση της περιοχής. Αξιοσημείωτο, είναι, επίσης το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιευτεί η μελέτη των ρυπασμένων χώρων στην Αττική, παρά τις αναφορές περί ανάγκης περαιτέρω διερεύνησης για την οικο-τοξικότητά τους.[6]

Τα στοιχεία για τη θνησιμότητα από νεοπλασίες προσφέρουν χρήσιμες ενδείξεις  για την εκτίμηση της σχετικής θέσης της Δυτικής Αττικής δεδομένου ότι δεν υπάρχει επίσημη πηγή καταγραφής στοιχείων για τα διαγνωσμένα περιστατικά νεοπλασιών. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει ακόμα με κέντρα αναφοράς στο παγκόσμιο δίκτυο του ΟΗΕ[7] για την  καταγραφή και παρακολούθηση των νεοπλασιών με αποτέλεσμα να έχει στερηθεί ενός εξαιρετικά σημαντικού εργαλείου και για τη χωρική παρακολούθηση και αντιμετώπιση του φαινομένου.  Η έλλειψη αυτή αποτελεί εμπόδιο στη χωρική παρακολούθηση της επιδημιολογίας των νεοπλασιών, πόσο μάλλον όταν στη Δυτική Αττική ολοκληρώνονται  διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων στον ομώνυμο ΟΕΔΑ (δηλαδή στη Φυλή) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αναγκαία υγειονομικά δεδομένα.[8]

Δεδομένης της ιδιαιτερότητας της Δυτικής Αττικής (οικολογικό αποτύπωμα, συγκέντρωση οχλουσών χρήσεων, νεανικό δημογραφικό προφίλ), επείγει η συγκρότηση ενός τοπικού κέντρου αναφοράς για τον καρκίνο και τη στήριξη των κατοίκων καθώς και η ανάληψη συντονισμένης δημόσιας δράσης για την περιβαλλοντικά και υγειονομικά κατάλληλη διαχείριση των ρυπασμένων χώρων. Επιπρόσθετα, τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία για τους θανάτους λόγω covid19 στους Δήμους όλης της χώρας[9], δείχνουν ότι η Δυτική Αττική βρίσκεται σε μια κατάσταση πολλαπλής υγειονομικής κρίσης, άμεσα συνυφασμένης με την ιδιαίτερα επιβαρυμένη περιβαλλοντικής ταυτότητα και τις τραγικές κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες και συνθήκες διαβίωσης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 

Ι. Τα δεδομένα θανάτων ανά αιτία θανάτου και ανά Περιφερειακή Ενότητα έχουν αντληθεί από την ΕΛΣΤΑΤ, κατόπιν επίσημου αιτήματος πρόσβασης στα εν λόγω στοιχεία. Τονίζουμε ότι καθ’ όλη την περίοδο 1999-2019, η Δυτική Αττική είτε διοικητικά ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής (1999-2010) είτε ως Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (2010-), περιλαμβάνει ακριβώς της ίδια εδαφική περιφέρεια.

 
ΙΙ. Η επεξεργασία των στοιχείων και η δημιουργία γραφημάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση υπολογιστικού φύλλου xls. Για την προτυποποίηση του δείκτη θνησιμότητας από νεοπλασίες, χρησιμοποιείται το επιδημιολογικό προφίλ θανόντων από νεοπλασίες στο σύνολο της χώρας το 2019 (https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO13/-).


ΙΙΙ.Η συσχέτιση περιβαλλοντικών παραγόντων και επιδημιολογίας των νεοπλασιών αναφέρεται στις εκδόσεις του διεθνούς ερευνητικού κέντρου για τον καρκίνο του ΟΗΕ (https://www.iarc.fr) και σε επιστημονικές ιατρικές εκδόσεις (http://www.onco.gr/eepoe-oncology-book.html).


[1] https://westatticatoday.gr/dytiki-attiki-oi-thanatoi-apo-neoplasies-1999-2018 και Μπουρίκος, Δ. (2021), Δυτική Αττική. Θεσμικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές όψεις, Bookstars: Νέα Κηφισιά (https://www.bookstars.gr/User/EbookDetails.aspx?Id=5buTeBJYhjauk05pV%2bPKdQ%3d%3d&CId=l5Q3PKXb7Fo%3d ).

[2] https://www.edsna.gr/wp-content/uploads/2021/10/182_5%CE%B7_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf.

Ουδεμία δε δημοσίευση αποτελεσμάτων και στον ειδικό ιστότοπο της έρευνας: http://erevnaxyta.gr. Στο διαδίκτυο αναφέρεται μια παρουσίαση με τίτλο «Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της» (δημοσίευση 15.2.2022, στο: https://paraponofylis.blogspot.com/2022/02/blog-post_90.html?fbclid=IwAR3vkPDlZianbQ3lF6e6yT9IW_vqPvSnFHxMde8GrkDzp9D3pMr-BrJ7ur8, ευχαριστίες οφείλονται στον κ. Δ. Δάλλη για τη συγκεκριμένη καταγραφή). Η συγκεκριμένη παρουσίαση ως προς το επιδημιολογικό τμήμα της, παρουσιάζει μια σειρά μεθοδολογικών προβλημάτων, όπως πχ., η έλλειψη ομάδας ελέγχου, τα στοιχεία για τη νοσηρότητα από καρκίνο, οι εκτιμήσεις για αυξημένες ή μη τιμές χωρίς τους αναγκαίους συγκριτικούς πίνακες αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η επιβεβαίωση για την πηγή της μελέτης και η δημοσίευση της πλήρους έρευνας. Τέλος, δεν είναι αμελητέες και οι άστοχες αναφορές σε «Δήμο Ζέφυρου» και «Ζέφυρο», γεγονός που προβληματίζει για την αξιοπιστία της διενεργούμενης δειγματοληψίας στις επιμέρους χωρικές ζώνες της περιοχής έρευνας.

[3] Βλ. για ιδιαίτερη αρνητική θέση συνολικά της Αττικής στη θνησιμότητα από καρκίνο, http://journal-ene.gr/wp-content/uploads/2011/07/TOMOS4_TEFXOS2-dragged8.pdf. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές ενδοπεριφερειακές ανισότητες που δεν έχουν ερευνηθεί. Βλέπε, πχ. το παράδειγμα της Κρήτης (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/41729).

[4] Βλ. σχετικά με προτυποποίηση, Γαλάνης, Π., Σπάρος, Λ. (2007), Προτυποποίηση, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 24 (5), 471-486.

[5] ΕΜΠ (2010), Ανάλυση της φέρουσας ικανότητας της Δυτικής Αττικής ως προς την υποδοχή βιομηχανικών δραστηριοτήτων, Τελική έκθεση ερευνητικού προγράμματος, ΕΜΠ: Αθήνα.

[6] ΕΚΠΑΑ (2018), Ελλάδα- Έκθεση  κατάστασης περιβάλλοντος 2018 http://ekpaa.ypeka.gr/181019_Book-YPEKA_LOW.pdf. Βλέπε σχετικά, και εδώ: https://www.kathimerini.gr/society/903374/855-ygeionomikes-vomves-stin-attiki/.

[7] https://www.iarc.fr.

[8] https://eprm.ypen.gr/src/App/user/login.

[9] http://www.odigostoupoliti.eu/oi-dilothentes-thanatoi-logo-koronoiou-ana-dimo-ta-eti-2020-kai-2021/. Τα εν λόγω στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τη δόμηση του προτυποποιημένου δείκτη θνησιμότητας από covid19 στους Δήμους της χώρας. Σύμφωνα με τη μελέτη μας, η Δυτική Αττική κατέχει τον 4ο υψηλότερο δείκτη (1109) σε όλη τη χώρα (μετά τις ΠΕ Κιλκίς, Πειραιώς και Πιερίας) και τον 2ο υψηλότερο (ελάχιστα χαμηλότερο από τον 1ο της ΠΕ Πειραιώς-1154) στην Αττική. Ακολουθεί από απόσταση ο Κεντρικός Τομέας Αθήνας με την 13η υψηλότερη τιμή στη χώρα (830).Η ανισότητα εντός της ίδιας της Αττικής είναι τραγική: ανισότητα είναι τραγική εντός της Αττικής: Ο Νότιος Τομέας Αθήνας έχει έναν από τους καλύτερους δείκτες σε όλη τη χώρα (296)!, ακολουθούμενος από τον Βόρειο Τομέα Αθήνας (360).Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !