ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Απάντηση στον δωδεκάλογο της ΔΙΣ «Προς τον λαό» περί των κατά covid-19 εμβολίων στις 25 Ιουλίου 2021

newspull
0

1 Αυγούστου 2021

Ἀπὸ τὸν π. Στυλιανὸ Ἐμμ. Καρπαθίου

Τὴν παρελθοῦσα Κυριακή, 25 Ἰουλίου 2021, στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς χώρας μας ἀναγνώσθηκε ἐγκύκλιος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, διανεμήθηκε ἕνα τετρασέλιδο κείμενο μὲ τίτλο: ”Οἱ Χριστιανοὶ μᾶς ρωτοῦν γιὰ τὸ ἐμβόλιο καὶ οἱ γιατροὶ ἀπαντοῦν”, διαρθρωμένο σὲ δώδεκα μικρὲς ἑνότητες .

Τὸ περιεχόμενο καὶ τῶν δύο Ἱεροσυνοδικῶν παρεμβάσεων ἀφοροῦσε τὰ, κατὰ τοῦ covid-19, κυκλοφορούμενα ἐμβόλια καὶ σκοποῦσε στὴν ἔκθυμη παρότρυνση τοῦ λογικοῦ ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἀποδεχθεῖ ἄνευ ἐπιφυλάξεων, τὸν μαζικὸ ἐμβολιασμό του.

Ἡ σύνταξη τοῦ διανεμηθέντος φυλλαδίου, σύμφωνα μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Ἐκπρόσωπο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Μητροπολίτην Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρα, ἀνετέθη στὴν ἐπιστημονικὴ ὀμάδα τοῦ κρατικοῦ λοιμωξιολόγου κ. Σωτηρίου Τσιόδρα, προστατευόμενη ἀπὸ τὸ ”ἀκαταδίωκτο”, ἡ ὁποία συνέταξε ἀπαντήσεις, σὲ 12 ἐρωτήματα, μέσα ἀπὸ ἀντίστοιχες ἑνότητες, ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε.

Οἱ ἀνακρίβειες ποὺ περιέχονται στὸ ἐν λόγῳ φυλλάδιο, περίληψη τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ καὶ ἡ ἀναγνωσθεῖσα Ἐγκύκλιος, μᾶς ἀναγκάζει, μὲ βάση πάντοτε τὸν ἐνδεικνύμενο σεβασμὸ πρὸς τοὺς Συνοδικοὺς Ἀρχιερεῖς, νὰ ὑψώσουμε φωνὴ ἀντιστάσεως, θεμελιωμένη στὴν ὀρθοτομοῦσα τὸν λόγο τῆς Ἀληθείας Ἐκκλησία, ὅπως αὐτὴ ἐκδιδάσκεται καὶ μαρτυρικῶς βεβαιώνεται, ὑπὸ τῆς Ἁγίας Γραφὴς καὶ τῆς κοινῆς συμφωνίας τῶν Ἁγίων Πατέρων. Παραλλήλως, ὅμως, ἔχουμε καὶ ὑποχρέωση νὰ διαφωτίσουμε τοὺς συμπολίτες ἀδελφούς μας μέσα ἀπὸ τὰ σύγχρονα ἐπιστημονικὰ δεδομένα, τὰ ὁποῖα οἱ ’’εἰδικοί’’ ἐπιμελῶς ἀποσιωποῦν, παρ’ ὅτι αὐτὰ φέρουν τὶς ὑπογραφὲς τῶν πρυτάνεων τῆς ἰολογίας καὶ τῆς λοιμωξιολογίας.

Μὲ ἐντιμότητα ἀπέναντι στὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ στοιχημένοι στὶς εὐαγγελικές, ἀλλὰ καὶ ἐν πολλοῖς φιλοσοφικὲς βιοηθικὲς ἀρχές, θὰ προσπαθήσουμε νὰ δείξουμε μὲ συντομία, τὴν λανθασμένη πορεία τῶν συντακτῶν τοῦ κειμένου, ποὺ Θεὸς οἶδεν, γιὰ ποιὸ λόγο υἱοθετήθηκε καὶ διακηρύχθηκε ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο.

1η -2α -3η ἑνότητα

Στὴν 1η, τὴν 2η καὶ τὴν 3η ἑνότητα τοῦ διανεμηθέντος φυλλαδίου οἱ ἀπαντήσεις, ἀφ’ἑνὸς μὲν πλειοδοτοῦν πάνω στὴν ex cathedra, κρατικὴ προπαγάνδα περὶ τῶν ἐμβολίων, ἀφ’ ἑτέρου δέ, μὲ ἀντιμεθοδολογικὸ τρόπο, δὲν ἀπαντοῦν στὰ ἀκόλουθα καίρια ἐρωτήματα: εἶναι συνθετικὸ ἢ ὄχι τὸ ἐμβόλιο, ὑπὸ ποιὲς προϋποθέσεις παράγεται, ποιὲς οἱ παρενέργειές του, γιατὶ δὲν κοινοποιοῦνται οἱ θάνατοι καὶ οἱ βαρεῖες παρενέργειες, τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία, γιὰ ὅλα αὐτὰ, ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἐπιλέγουν περισσότερο διαφανῆ πολιτικὴ ἐνημέρωσης; Πάνω σὲ ποιὰ βιβλιογραφία στηρίζονται τὰ διαλαμβανόμενα στὸ φυλλάδιο ‘’Πρὸς τὸν Λαό’’; Ἤδη τὸ EudraVigilance καὶ ἡ EMA (Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισμὸς Φαρμάκων) μὲ σχετική ἐπικαιροποίηση τὴν 3η Ἰουλίου 2021 ἀριθμεῖ  17.503 θανάτους καὶ 1.687.527 παρενέργειες, στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 50% ἀφοροῦν πολὺ σοβαρὰ προβλήματα. Δυστυχῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων αὐξάνει καθημερινά, καθώς καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν βαρέως πασχόντων i.

Ἐνημερώθηκε ἐπ’ αὐτοῦ ἡ Δ.Ι.Σ., ἡ Ὁποία ἐμπιστεύθηκε τὴν ὁμάδα Τσιόδρα μὲ Ἐγκυκλίους τὴν 25-07-2021, εἴκοσι καὶ πλέον ἡμέρες ἀργότερα ἀπό τὴν παραπάνω ἀνακοίνωση τῶν στοιχείων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης; Ἄγνωστον.

4η ἑνότητα

Ἡ 4η ἑνότητα ἀποτελεῖ μνημεῖο ψεύδους, παραπλάνησης καὶ αἱρετίζουσας διδασκαλίας.

α. Ἀναφέρεται ψευδῶς, ὅτι τὰ κυκλοφοροῦντα στὴν χώρα μας ἐμβόλια δὲν κυοφορήθηκαν σὲ ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς κυτταρικὲς σειρές, οἱ ὁποῖες προῆλθαν, ἀπὸ πραγματοποιηθεῖσες ἀμβλώσεις ἐπὶ τούτου. Ἀντιθέτως, ΟΛΑ τὰ ἐμβόλια τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦν σήμερα στὴν  Ἑλλάδα, (Moderna,Pfizer/BioNTech, καὶ Astra/Ζeneka (Oxford), η ὁποία συνεργάζεται μὲ τὴν Sputnik, καὶ Johnson & Johnson), παράγονται προκλινικὰ μὲ ἀνήθικες καὶ ἀπάνθρωπες διαδικασίες, παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι στὴν παγκόσμια φαρμακευτικὴ ἀγορὰ κυκλοφοροῦν ἐμβόλια χωρὶς νὰ ἐμπλέκεται ἡ ὅλη διαδικασία παραγωγῆς τους, σὲ ἀποτρόπαιες κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους πράξεις, στὴν κυριολεξία, φονικὲς κατὰ τῆς ἔμψυχης εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ. Ἐνδεικτικὰ παραπέμπουμε στὸν ἐπίσημο κατάλογο τοῦ Institute Loisier Charlotte, ὅπου καὶ κωδικοποιοῦνται ἀνὰ κατηγορία μηχανισμῶν, ὅλα τὰ παραχθέντα καὶ ἐν δυνάμει παραγόμενα ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid-19 ii.

β. Ὑποστηρίζουν, ὅτι τὰ ἐμβόλια αὐτά, δὲν περιέχουν κυτταρικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν κυτταροσειρὰ ποὺ προῆλθαν. Τοὺς διαψεύδει ὅμως ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας, ὁ ὁποῖος θέτει ὅριο, γιὰ τὸ ἐπιτρεπτὸ ποσοστὸ τέτοιων στοιχείων, στὸ περιεχόμενο τῶν ἐμβολίων.

γ. Διατείνονται, ὅτι τὰ κύτταρα τῶν ἐμβρυϊκῶν σειρῶν ἀναπαράγονται στὸ ἐργαστήριο, ἀφήνοντας τὴν ἐντύπωση, ὅτι δὲν ἔχουν καμμιά σχέση μὲ τὰ πρωτογενῆ ”μητρικά” ἐμβρυϊκὰ κύτταρα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα παρήχθησαν οἱ κυτταροσειρές. Ὅμως, ὅλα σχεδὸν τὰ κύτταρα τοῦ ὀργανισμοῦ μας ‘’ἀναπαράγονται’’ στὴν διαδρομὴ τῆς ζωῆς μας. Συνεπῶς, ὅπως στὴν φυσιολογικὴ ἐξέλιξη κάθε ὀργανισμοῦ ἀνανεώνονται συνεχῶς τὰ κύτταρά του, ὁμοίως καὶ στὶς κυτταροσειρὲς δημιουργεῖται μιὰ οἰονεὶ ”ἀνανέωση” μὲ τεχνητὸ τρόπο, πέρα ἀπὸ τὸ φυσιολογικὸ ὅριο γήρανσης (Ηayflick), ἀφοῦ προηγουμένως τὰ καταστήσουν ‘’καρκινικάiii.’’ Κατὰ συνέπεια, παραπλανοῦν καὶ δὲν ἀληθεύουν.

δ. Παραπλανοῦν τὸν ἀναγνώστη ὑποστηρίζοντας, ὅτι δὲν χρησιμοποιεῖται ἐμβρυϊκὸς ἰστός, ἀλλὰ μόνον τὰ κύτταρα τοῦ ἐμβρυϊκοῦ ἰστοῦ, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προφανῶς προέρχονται οἱ κυτταρικὲς σειρές. Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι τὰ κύτταρα αὐτά, ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν παραγωγὴ ἐμβολίων, προέρχονται ἀπὸ συγκεκριμένο ἱστὸ καὶ εἰδικά, γιὰ τὴν σειρὰ ΗΕΚ 293, προέρχονται ἀπὸ τὸν νεφρικὸ ἱστό ἀμβλωθέντος θήλεως ἐμβρύου. Πιὸ ἁπλά, καταστρέφεται ὁ ἱστὸς γιὰ νὰ ἀποκτήσουν τὰ ἐπιθυμητὰ κύτταρα,   ἀφοῦ   διαμελίσουν   τὸ ἔμβρυο, ἐνῶ εἶναι ἀκόμη ζωντανό. Στὸ Λύκειο μαθαίνουμε ὅτι ὁ ὀργανισμὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ κύτταρα, σύνολα τῶν ὁποίων συνιστοῦν τοὺς ἱστούς. Τὰ κύτταρα λοιπὸν ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀνήκουν σὲ κάποιο καταστραφέντα ἱστὸ καὶ ὁ ἱστὸς σὲ κάποιο ἔμψυχο ἀνθρώπινο ὄν, ποὺ δολοφονήθηκε. Τὶ λοιπὸν δὲν κατανοεῖ ὁ συντάκτης τοῦ κειμένου αὐτοῦ καὶ ἀποφαίνεται ὅτι τὰ ἐμβόλια δὲν προσκρούουν στὴν χριστιανικὴ ἠθική; Τέτοια κυλώνεια ἄγη δὲν χωροῦν στὴν Ἐκκλησία, εἶναι ξένα πρὸς Αὐτήν, καὶ συνεπῶς ἀποβλητέα.

ε. Τὸ φυλλάδιο, ποὺ διανεμήθηκε ἐνέχει σοβαρὴ αἱρετίζουσα διασκαλία, ἀπολύτως ἀσύμβατη μὲ τὴν πίστη καὶ τὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας, συμφώνως πρὸς τὰ διατετεταγμένα ἡμῖν, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ τεσσάρων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, μὲ κορυφαία τὴν Δ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ ὄχι μόνον. Ἐκεῖ ὀμολογεῖται, ὅτι, ὅπως ὁ Χριστὸς εἶναι ὁμοούσιος μὲ τὸν Πατέρα κατὰ τὴν Θεότητα, εἶναι ἀπολύτως ὁμοούσιος καὶ μὲ μᾶς κατὰ τὴν ἀνθρωπότηταv. Σκοτώνοντας ἕνα παιδὶ, σκοτώνουμε τὴν ζωντανὴ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καὶ διολισθαίνουμε στὴν χειρότερη μορφὴ εἰκονομαχίας.Ἡ ἀσέβεια τῶν συντακτῶν τοῦ κειμένου ‘’κτυπάει κόκκινο’’, ὅταν προσπαθοῦν νὰ ἀπενοχοποιήσουν τὸ ἀποτρόπαιο ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων, τὸ ἰσόκυρο σατανιστικῆς τελετῆς. Ταὐτόχρονα δέ, τὸ κείμενο γίνεται ἀπεχθέστερο, διότι ἐπιχειρεῖ νὰ ἀμβλύνει τὴν συνείδηση τῶν Χριστιανῶν, μὲ ξεκάθαρη ἀποδοχὴ τῆς λεγομένης ‘’θεραπευτικῆ ἄμβλωσης.’’ Δὲν ὑπῆρξε οὔτε ἕνας ἐκ τῶν παρατρεχάμενων στὰ Συνοδικὰ Γραφεῖα νὰ ἐνημερώσει τοὺς Συνοδικοὺς Ἱεράρχες, γιὰ τὴν φρικτὴ αὐτὴ ἑτεροδοδιδασκαλία; Ἡ ἑνότητα αὐτή, ἀποτελεῖ μικρογραφία τοῦ εἰσηγητικοῦ κειμένου τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, μὲ βάση τὸ ὁποῖο ἀπό τὶς 13 Ἰανουαρίου καὶ ἑξῆς, ἐκδίδονται ὅλες οἱ Συνοδικὲς ἀποφάσεις περὶ τῶν ἐμβολίων κατὰ τοῦ covid-19.Τὸ εἰσηγητικὸ αὐτὸ κείμενο δὲν ἔχει δοθεῖ μέχρι σήμερα ἐπισήμως στὴν δημοσιότητα. Συνεπῶς, στὴν συγκεκριμένη περίπτωση, ἡ ἐνοχὴ βαρύνει κυρίως τὴν Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς, χωρὶς νὰ ἀθωώνει τὴν Δ.Ι.Σ.

5η ἑνότητα

Στὴν 5η ἑνότητα τίθεται τὸ ἐρώτημα, γιὰ τὸ κατὰ πόσον ”ὑφίσταται ἔλεγχος τῆς προσωπικότητας ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο”. Ἡ ἀπάντηση ποὺ δίδεται στὸ φυλλάδιο εἶναι ἀρνητική. Ἀντιθέτως ὅμως, πρὸς αὐτὴν τὴν ἀπάντηση, εἶναι ἤδη παρατηρημένες ποικίλες ὅσες παρενέργειες, οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο καὶ παρατηροῦνται ἤδη σὲ καθημερινὴ βάση, ὅπως ἐπιδείνωση τῶν ψυχιατρικῶν νοσημάτων, πρώιμη ἀφύπνιση νευροεκφυλιστικῶν νόσων (Parkinson, Alzheimer κλπ) καὶ ἡ ἐμπλοκὴ παθολογικῶν πρωτεϊνῶν (prion), ἡ παρουσία τῶν ὁποίων χαρακτηρίζει θανατηφόρες καὶ μεταδοτικὲς νευροεκφυλιστικὲς ἀσθένειες. Κατὰ συνέπεια, ἡ ἀληθινὰ ἐπιστημονικὴ ἀπάντηση στὸ παραπάνω ἐρώτημα εἶναι, ὅτι – ΝΑΙ– τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid-19 ἐπενεργοῦν ἀρνητικὰ στὸν ἐγκέφαλο καὶ ἀλλοιώνουν τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου.

6η ἑνότητα

Στὴν 6η ἑνότητα, ὅπου γίνεται λόγος γιὰ τὴν ὕπαρξη μαγνητισμοῦ ἢ νανοσωματιδίων ἢ ”τσιπάκι”, οἱ ἴδιοι ὀμολογοῦν, ὅτι ὄντως ἡ ἀκίδα στὸ ἐμβόλιο τῆς Pfizer καλύπτεται ἀπὸ λιπιδικὸ νανοσωματίδιο. Ἐὰν μάλιστα σκεφθοῦμε ὅτι στὰ νανοσωματίδια ὑπάρχει ἡ δυνατότητα δημιουργίας καὶ σωληνώσεων ἐντὸς αὐτῶν, τότε ὅλα εἶναι πιθανὰ καὶ καθόλου μακρυὰ ἀπὸ τὴν αὐριανή, ἴσως καὶ σημερινή, ἐν ἀγνοίᾳ μας, πραγματικότητα. Γιὰ τοὺς ἐν γένει προβληματισμοὺς περὶ νανοσωματιδίων, καὶ τῶν κινδύνων ποὺ ἐγκυμονοῦνται ἀπ’αὐτά, παραπέμπουμε σὲ σχετικὴ ἐπερώτηση πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Βουλὴ, τῆς κ. Elena Oana Antonescu ἀπὸ τὸ ἔτος 2012.

7η ἑνότητα

Στὴν 7η ἑνότητα ἐγείρεται τὸ ἐρώτημα γιὰ τὶς θανατηφόρες παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου. Δυστυχῶς, ἡ ἑλληνικὴ ἐπιτροπὴ φαρμακοεπαγρύπνησης ἀποσιωπᾶ πλήρως τὸ πλῆθος τῶν θανάτων ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο καὶ τὶς ἀπειράριθμες ἄλλες παρενέργειές του.Ὁ καθηγητὴς κ. Π. Βλαχογιανόπουλος, μέλος τῆς ἐπιτροπῆς φαρμακοεπαγρύπνησης, ἀναγκάσθηκε νὰ παραιτηθεῖ ἕνεκα τῆς ἀπροθυμίας τῆς ἐπιτροπῆς νὰ συσχετίσει χρονικὰ καὶ αἰτιολογικὰ τὸν ἐπώδυνο θάνατο ἑξηντάχρονης γυναίκας, μετὰ τὸν ἐμβολιασμό της. Διαχωρίζει τὴν θέση του ἀπὸ τὰ ἄλλα μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, καταγγέλοντας, ὅτι οἱ πρακτικὲς ποὺ ἀκολουθοῦνται, ἀποτελοῦν ‘’ἐθελοδουλία καὶ ὄχι ἐλεύθερη ἐπιστημονικὴ σκέψηv.

8η ἑνότητα

Στὴν 8η ἑνότητα ἀθωώνεται τὸ ἐμβόλιο ἀπὸ κάθε ἐνδεχόμενο παρενεργειῶν σὲ μέλλουσες, ἢ ἤδη ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες. Στὴν μονογραφία τῆς Pfizer γιὰ τὸ ἐμβόλιο, δηλώνεται ἀπερίφραστα, ὅτι ἡ πολυεθνικὴ αὐτὴ ἑταιρεία δὲν ἔχει ἐμπειρία ἐπ’ αὐτοῦ. Παραλλήλως, νεώτερες μελέτες μᾶς πληροφοροῦν γιὰ σοβαρὲς παρενέργειες, ποὺ ἀκολουθοῦν τὸν συγκεκριμένο ἐμβολιασμὸ σὲ ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες. Σὲ ἀνακοίνωση τοῦ, CDC σήμερα 01-08-2021, ἀναφέρονται 1175 ἀγέννητα ΝΕΚΡΑ βρέφη, μετὰ τόν κατὰ, covid-19, ἐμβολιασμὸ τῶν μητέρων τους.

Ἄς θυμηθοῦμε, ὅμως, καὶ τὰ προβλήματα τῶν δυσπλασιῶν σέ νεογέννητα παιδιὰ (φωκομελία) καὶ τῶν θανάτων (5.000), ποὺ προέκυψαν τὸ 1957 ἀπὸ τὴν θαλιδομίδη, ἀλλὰ καὶ τοὺς καρκίνους ποὺ ἀνέπτυξαν οἱ λῆπτες τοῦ γνωστοῦ Zantac, τὸ ὁποῖο καὶ ἀποσύρθηκε τὸ ἔτος 2019, μετὰ ἀπὸ χρήση δεκαετιῶν.

9η ἑνότητα

Στὴν 9η ἑνότητα δὲν ἀπαντοῦν εὐθέως, στό, ἐὰν τὸ ἐμβόλιο βρίσκεται σὲ πειραματικὸ ἢ ὄχι στάδιο. Τὸ ἀληθὲς εἶναι, ὅτι ὅλα τὰ ἐμβόλια ποὺ χρησιμοποιοῦνται κατὰ τοῦ covid-19, δὲν ἔχουν κανονικὴ ἄδεια κυκλοφορίας, ἀποτελεῖ δὲ κοινὸ τόπο, ὅτι ἐκτελεῖται ἕνα παγκόσμιο πείραμα, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ ἰατρικὰ χρονικὰ.

Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, σεβόμενο τὴν αὐτοδιάθεση τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ὁρίζει, ὅτι τὰ μέλη κράτη πρέπει νὰ διασφαλίζουν ‘’ὅτι οἱ πολῖτες ἐνημερώνονται, ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς δὲν εἶναι ὑποχρεωτικός.’’

(Ψήφισμα 2361 /Ἰανουάριος 2021 παράγραφος 7.3.1.) Μὲ βάση τὸ ψήφισμα αὐτό, διαφαίνεται, ὅτι οἱ πολῖτες, ποὺ ἐμβολιάζονται, συμμετέχουν οἰκειοθελῶς στὸ παγκόσμιο αὐτὸ πείραμα.

10η ἑνότητα

Στὴν 10η ἑνότητα προσπαθοῦν μὲ παρελκυστικὸ τρόπο νὰ ἀπαντήσουν στὸ ἐρώτημα περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν παραδοσιακῶν ἐμβολίων καὶ τῶν ἐμβολίων mRNA (Pfizer-Moderna) καὶ Viral vector (Astra Zeneka καὶ Johnson and Johnson), μέσα στὸν ὀργανισμό. 

Παρασιωποῦν τὸ γεγονὸς, ὅτι βασικὴ διαφορὰ τῆς συμπεριφορᾶς μεταξύ τῶν παραδοσιακῶν ἐμβολίων καὶ τῶν ἐμβολίων mRNA καὶ Viral vector, εἶναι, ὅτι τά μέν παραδοσιακὰ δὲν εἰσέρχονται στὰ κύτταρά μας, ἐνῶ τὰ mRNA καὶ Viral vector κατευθύνονται μέσα στὰ κύτταρά μας, πού εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος τῆς βιολογικῆς μας ζωῆς, τὰ ὁποῖα καὶ μποροῦν νὰ ἀλλοιώσουν. Ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου προκύπτουν καὶ οἱ ἄμετρες παρενέργειες καὶ θάνατοι, πού ἤδη ἀναφέρθηκαν.

11η ἑνότητα

Στὴν 11η ἑνότητα θέλουν νὰ δώσουν ἀπάντηση, γιὰ τὸ πῶς ἦτο δυνατὸν σὲ μικρὸ χρονικὸ διάστημα νὰ παραχθεῖ ἕνα ἐμβόλιο. Ἀποφαίνονται λοιπόν, ὅτι ὑπῆρξε διακρατικὴ ἐρευνητικὴ συνεργασία πρὸς αὐτό.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τὰ ἐμβόλια βγῆκαν στὴν ἀγορά, πρίν ὁλοκληρωθεῖ ὁ χρόνος τῶν δοκιμῶν. Τὸ καίριο ἐρώτημα εἶναι: ‘’ τὰ ἐμβόλια μὲ τὴ χρησιμοποίηση τῆς γενετικῆς μηχανικῆς εἶναι ἐμβόλια μὲ τὴν ἔννοια ποὺ γνωρίζουμε μέχρι σήμερα ἢ κάτι ἄλλο;’’

12η   ἑνότητα

Στὴν 12η ἑνότητα ἐπιχειροῦν νὰ πληροφορήσουν τὸν λαό, περὶ τῆς θεραπείας τοῦ Covid-19 μὲ γ-σφαιρῖνες καί μονοκλωνικὰ ἀντισώματα. Η απάντηση είναι θολή και ασαφής. 

Πολὺς ὅμως κόσμος γνωρίζει, ὅτι γιατροί, ποὺ σέβονται τὸν ὅρκο τους, βοήθησαν πλῆθος ἀσθενῶν μὲ τὸν συνδυασμὸ κυκλοφορούντων, στὴν ἀγορὰ, σκευασμάτων, ἐπὶ ἔτη, καὶ μὲ βάση τὶς στέρεα ἐμπεδωμένες γνώσεις τους πάνω στὴν παθοφυσιολογία. Εἶναι αὐτοί, ποὺ στάθηκαν ὅσο μποροῦσαν ὡς ἀνάχωμα στὶς ἄκριτες νοσηλεῖες καὶ τὶς θανατηφόρες εἰσαγωγὲς σὲ ΜΕΘ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Συμπερασματικά, ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἔπεσε θῦμα συνειδητῆς παραπληροφόρησης ἐκ μέρους τῆς ὁμάδας Τσιόδρα, στὴν ὁποία ἀνετέθῃ ἡ σύνταξη τῶν ἀπαντήσεων πάνω στὰ δώδεκα ἐρωτήματα ποὺ τῆς δόθηκαν, καὶ μὲ τὸ διανεμηθὲν φυλλάδιο ἔγινε συνεργὸς σὲ μιὰ θλιβερὴ ἱστορία.

Πατέρες καὶ Ἐπίσκοποι, προσπίπτουμε στὴν ἁγιότητά Σας καὶ παρακαλοῦμε ἐκ μέσης καρδίας: ἀνακαλέστε τὸν Δωδεκάλογο τῆς ὁμάδας Τσιόδρα καὶ ὀρθοτομεῖστε τὸν Λόγο τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀληθείας.

Ἀδελφοί, στῶμεν καλῶς.

Αὐτὴν τὴν στιγμὴ γράφεται Ἱστορία. Θὰ εἶναι θλιβερό, ὁ ἱστορικός τοῦ αὔριον, νὰ διαζωγραφίσει τὴ στάση τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, στὰ σημερινὰ δρώμενα, μὲ χρώματα μελανά.

«διά τήν ἀλήθειάν ἐστιν ἡ ἀρετή, ἀλλ᾿ οὐ διά τήν ἀρετήν ἡ ἀλήθεια»

(Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, P.G. 90, 369 Α)

π.Σ.Ε.Κ.

i. https://vaccineimpact.com/2021/17503-dead-1-7-million-injured-50-serious-reported-in-

european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/

ii. Update: COVID-19 Vaccine Candidates and Abortion-Derived Cell Lines – www.health.nd.gov μὲ ἀναζήτηση, μέσῳ λέξεων-κλειδιῶν, ὅπως π.χ. fetal cell κλπ. – Ὁμοίως στὸ Nebraska Medicine – Στ. Καρπαθίου, Δευτέρα Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. ἄ.

iii. Watts, Geoff (2011). “Leonard Hayflick and the limits of ageing”. The Lancet. 377 (9783): 207 – Harley, Calvin B.; Futcher, A. Bruce; Greider, Carol W. (1990). “Telomeres shorten during ageing of human fibroblasts”. Nature. 345 (6274): 458–60.

iv. Για πλήρη ενημέρωση βλ. Pamela Acker M.S., Vaccination, A Catholic Perspective, December, 12th 2020.

v. Καρμίρη Ἰ., Τά Δογματικά καί Συμβολικά Μνημεῖα, Τόμος Ι, Ἐν Ἀθήναις 1960, σελ. 175. Μαρτζέλου Γ., Γέννηση καί πηγές τοῦ Ὅρου τῆς Χαλκηδόνος. Θεσσαλονίκη, 1986. Ξεξάκη Νικολάου, Ἡ θεολογία τοῦ ὁμοουσίου,Ἀθῆναι 2003, σελ. 236 κ. ἑ.

vi. Ἤδη       ἔχουν        ἀποσταλεῖ        καὶ        ἀποστέλλονται        συνεχῶς        στὴν        Ἐπιτροπὴ φαρμακοεπαγρύπνησης, τὰ σχετικὰ στοιχεῖα ἀπὸ πλειάδα μαχίμων κλινικῶν ἰατρῶν. viiElena Oana Antonescu, 6-05-2012 E-3147/10 (PPE) Βλ. ἐπίσης, Magnetically enhanced nucleic         acid         delivery.        Ten                            years         of              magnetofection—Progress                                        and           prospects https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169409X11002250.

viii. TANEA Team 1 Απριλίου 2021. « Ἐπιστολὴ παραίτησης ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ φαρμακοεπαγρύπνησης του Ε.Ο.Φ.»

ix.  https://vaccineimpact.com/2021/cdc-11940-dead-618648-injuries-and-1175-unborn-babies-dead- following-covid-19-shots/ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΔΩ(ΚΛΙΚ)

5/8/21 11:36 μ.μ.Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !