ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Υπόθεση Χωματερών: Πετώντας Τούρτες Σε Τεθωρακισμένα

newspull
0
Αποτέλεσμα εικόνας για μελετανι

Απο athenswest.gr ,γράφει ο Παναγιώτης Κουτσουλέλος
Τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, και κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η Δημοτική Αρχή, δια της κας Δημάρχου Μάνδρας Ειδυλλίας, διατράνωσε τη θέλησή της να αντισταθεί στην σχεδιαζόμενη μετατροπή των ανενεργών λατομείων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου (Μελετάνι, λατομείο ΤΙΤΑΝ, πρώην Δήμου Ερυθρών
, Μαργέτη, ΥΔΡΕΛ, Ρούσση-Μιχαλάκη, Ρόζη) σε χώρους διαχείρισης αποβλήτων. Η κα Δήμαρχος μάλιστα ανέφερε επί λέξει ότι : « Πρόκειται για Μαραθώνιο αγώνα για την αποτροπή των σχεδίων υποβάθμισης του τόπου μας» και ότι: « Σε αυτόν τον αγώνα δεν υπάρχουν κομματικές ταυτότητες, προσωπικές αντιπάθειες και μικροσύμφέροντα. Με ενότητα και αποφασιστικότητα συσπειρωνόμαστε, κινητοποιούμαστε και διατρανώνουμε τη θέλησή μας να υπερασπιστούμε τον τόπο μας» .

Η κα Δήμαρχος ήταν μάλιστα σε τέτοιο βαθμό πειστική, ώστε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, αποδέχθηκε ομόφωνα το προτεινόμενο από αυτήν ψήφισμα, με το οποίο κατ΄αρχήν δηλώθηκε η ρητή αντίθεση για την μετατροπή των ανενεργών λατομείων σε χωματερές και περαιτέρω ζητήθηκε ο αποχαρακτηρισμός του Μελετανίου και η διαβίβαση της σχετικής διαμαρτυρίας στους αρμόδιους εμπλεκόμενους κρατικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς. Για το λόγο μάλιστα αυτό, στις 18.10.2017, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και σχετική ανακοίνωση που προβάλει και παραθέτει τόσο τις δηλώσεις της κας Δημάρχου, όσο και το σχετικό ψήφισμα.

Όμως, παρά την, κατά τον προαναφερόμενο τρόπο, εκδήλωση της θέλησης της Δημοτικής Αρχής, να αγωνισθεί, και μάλιστα σθεναρώς και μαραθωνίως, ενάντια στην σχεδιαζόμενη υποβάθμιση του τόπου μας, έχω βάσιμους λόγους να πιστεύω ότι η σχετική ανακοίνωση, που εκδόθηκε, δεν αποτελεί τίποτε άλλο, παρά ένα επικοινωνιακό τρυκ της τοπικής διοίκησης, που αναφέρεται σε μελλοντικούς της αγώνες, που θα διεξάγει, όχι όμως με πραγματικά πυρά, αλλά με άσφαιρα.

Εάν η Δημοτική Αρχή είχε και έχει την πεποίθηση ότι διεξάγει πραγματικό αγώνα, και όχι επικοινωνιακές και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα τακτικές, όφειλε, μέχρι και σήμερα, να είχε:

Προσβάλει, από τις αρχές του τρέχοντος έτους, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου την, με αριθμό 61490/5302/19.12.2016, Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την οποία κυρώθηκε η απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αττικής, κατά το μέρος που το Μελετάνι, στο εν λόγω σχέδιο χαρακτηρίζεται ως χώρος διαχείρισης αποβλήτων. Όμως δεν το έκανε και σήμερα εξακολουθεί και διαμαρτύρεται. Γιατί;

Προσβάλει, μέχρι τις 17.08.2017, ενώπιον του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την, με αριθμό 343/2017, απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), με την οποία ορίσθηκαν τα προαναφερόμενα επτά (7) ανενεργά λατομεία ως χώροι διαχείρισης αποβλήτων. Όμως δεν το έκανε. Γιατί;

Προσβάλει την προαναφερόμενη απόφαση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. Όμως δεν το έκανε . Γιατί;

Συγκαλέσει άμεσα και μάλιστα την επομένη της έκδοσης της απόφασης αυτής, δηλαδή στις 02.08.2017, έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις ενέργειες και τα μέτρα, που θα λαμβάνονταν για την αποτροπή της εκτέλεσης της, με αριθμό 343/2017, απόφασης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.. Αντίθετα, και παρά την υποβολή αιτήματος από την αντιπολίτευση για άμεση σύγκληση του οργάνου, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε, με δική της εντολή, στις 30.08.2017, και ενώ είχε παρέλθει η προθεσμία της ειδικής προσφυγής κατά της απόφασης αυτής και φυσικά είχε χαθεί ο ικανός και αναγκαίος χρόνος για την αγωνιστική προετοιμασία του Δήμου μας. Γιατί;

Συγκαλέσει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει απόφαση με την οποία θα διεκδικείτο η αποκατάσταση των συγκεκριμένων εκτάσεων των λατομικών χώρων, ως αναδασωτέων χώρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ.3 του Συντάγματος και της δασικής νομοθεσίας, προκειμένου να αποτραπεί η, κατά μετατροπή χρήση τους, σε χώρους διαχείρισης αποβλήτων. Δεν το έκανε και δεν το έχει κάνει μέχρι και σήμερα. Γιατί;

Ενημερώσει (και να ενημερώνει) συστηματικά τους δημότες και τους κατοίκους σχετικά με τις επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στο ιστορικό τοπίο, από την μετατροπή των λατομικών χώρων σε χώρους διαχείρισης αποβλήτων καθώς σχετικά με την επίδειξη επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για την λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Ε.Α.) στο λατομείο του ΤΙΤΑΝ, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το οικιστικό συγκρότημα της πόλης της Μάνδρας. Δεν το έκανε και δεν το έχει κάνει μέχρι και σήμερα. Γιατί;

Λειτουργήσει ενωτικά και χωρίς εξακρίβωση κομματικών ή παραταξιακών ταυτοτήτων και όχι με διακρίσεις, αρνούμενη να συζητήσει με την Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας ενάντια στις χωματερές και στην υποβάθμιση του τόπου μας και να παραχωρήσει στην Επιτροπή αυτή το χώρο του Δημοτικού Θεάτρου για διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργίας των χωματερών. Γιατί;

Υλοποιήσει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, που ή ίδια είχε εκπονήσει, προκρίνει και ψηφίσει από το μήνα Οκτώβριο του έτους 2015, αποκτώντας κατά τον τρόπο αυτό πολιτικό και κοινωνικό πλεονέκτημα έναντι της κεντρικής διοίκησης και του προωθούμενου σχεδιασμού για τις χωματερές στο Δήμο μας. Αντ΄αυτού προτίμησε και προτιμά να αναφέρεται στην ανικανότητα (!!!!) των κατοίκων κυρίως των Βιλίων και των Ερυθρών να διαχειρισθούν το σχέδιο αυτό. Γιατί;

Εξαλείψει τις παράνομες χωματερές, που λειτουργούν σε αρχαιολογικούς και δασικούς χώρους σε περιοχές των Βιλίων και των Ερυθρών, προσδίδοντας ηθικό πλεονέκτημα στον αγώνα για την προάσπιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Αντ΄αυτού ανέχεται την λειτουργία τους, με αποτέλεσμα εύλογα να δημιουργείται το ερώτημα σε κάθε καλόπιστο τρίτο, πως είναι δυνατόν μία δημοτική αρχή, που αποδέχεται τη λειτουργία παράνομων χωματερών να θέλει να ηγηθεί της προσπάθειας για την απόκρουση και ανατροπή για την εφαρμογή ενός σχεδίου, που προβλέπει τη «νόμιμη λειτουργία» επτά (7) χωματερών;

Είναι συνεπώς προφανές, μετά τα προαναφερόμενα, ότι η Δημοτική Αρχή, ως προς το θέμα της μετατροπής των επτά (7) λατομείων της περιοχής του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας σε χώρους διαχείρισης αποβλήτων, αποδύεται σε μία προσπάθεια να το διαχειρισθεί επικοινωνιακά και μόνον και με αποκλειστικό σκοπό να καταδείξει την παρουσία της ως βασικού και πρωταρχικού παράγοντα αγωνιστικής κινητοποίησης. Μία τέτοια προσπάθεια όμως, χωρίς να συνοδεύεται από συγκροτημένη και προγραμματισμένη εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών και εν γένει πρακτικών, που μπορούν να οδηγήσουν στην ανατροπή του σχεδιασμού του Ε.Δ.Σ.Δ.Ν.Α., είναι θνησιγενής και χωρίς καμία ουσιαστική αξία και προοπτική. Είναι σαν σου επιτίθενται τεθωρακισμένα με σκοπό να σε ισοπεδώσουν και εσύ να προσπαθείς να αποτρέψεις την αδυσώπητη επίθεσή τους, βάζοντας τις φωνές και πετώντας τους τούρτες…………………..

Κριεκούκι 21η Οκτωβρίου 2017


πηγη  www.athenswest.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ,ΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ...(ΦΩΤΟ)

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !