ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Ἡ ἐξ Ἀμερικῆς, κατὰ Ἐλπιδοφόρον, Ὀρθοδοξία.

newspull
0


newspull Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις μας!!

Ἡ ἐξ Ἀμερικῆς, κατὰ Ἐλπιδοφόρον, Ὀρθοδοξία.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων.

Στὶς  12 τρέχοντος μηνὸς (Μαΐου) τὸ ἔντυπο LIFO προσέφερε ἕνα πλούσιο πνευματικὸ γεῦμα μὲ μάγειρα «τον άνθρωπο που ηγείται της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής που περιλαμβάνει 540 ενορίες, 800 ιερείς και περίπου 1,5 εκατομμύριο πιστούς».  LIFO 12.5.2024: ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ [1]


 Ὅλοι γνωρίζουμε περὶ τίνος πρόκειται. «Πρόκειται για έναν ιεράρχη που χάρη στις τολμηρές ενέργειές του θεωρείται πρωτοπόρος, ανοιχτόμυαλος, προοδευτικός αλλά και μια έλλογη φωνή στην Ελληνική Εκκλησία. Ενδεικτικά, έχει λάβει μέρος σε διαδηλώσεις του Black Lives Μatter για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ, πήρε θέση από την αρχή υπέρ της επιστήμης στη διάρκεια της πανδημίας, κλείνοντας τις εκκλησίες, δέχτηκε ομοφοβικές επιθέσεις επειδή βάφτισε τα παιδιά ενός γκέι ζευγαριού στη Γλυφάδα, ενώ δεν δίστασε να καταδικάσει απερίφραστα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η ευθύνη για την αιματοχυσία βαραίνει τους ώμους του Βλαντίμιρ Πούτιν. Από το 2019 που ενθρονίστηκε προκρίνει διαρκώς αντισυμβατικές δράσεις και συμβολικές κινήσεις, ενώ πολλές πρωτοβουλίες ή θέσεις του προκαλούν σχόλια, άλλοτε θετικά και άλλοτε επικριτικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». LIFO (ὅ.π)

 Ἔτσι τὸν ἀντιλαμβάνονται, τὸν Ἐλπιδοφόρο, οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ (γ)LIFO, καὶ γι᾿ αὐτὸ τὸν καλοῦν νὰ μαγειρέψῃ καὶ νὰ προσφέρῃ τὸ πνευματικό του γεῦμα στοὺς ἀναγνῶστες τους.

Ἀφήνουμε τοὺς κυρίους αὐτοὺς καὶ τὶς ἀπόψεις τους καὶ ἐστιάζουμε σὲ μερικὰ σημεία ἀπὸ τὰ τελευταία λεγόμενα τοῦ «ἱεράρχου» αὐτοῦ, καθότι  ὁ ἄνθρωπος κάνει αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποία τὸν τοποθέτησαν στὸ σημερινὸ ἐκκλησιαστικὸ προσκήνιο, ὅπως τὸν κ. Κασσελάκη, ἤ τὸν κ. Μητσοτάκη, ἤ τὸν κ. Ἀνδρουλάκη στὸ πολιτικό προσκήνιο.

Ἀπλῶς πὲς καὶ ξαναπὲς, κάμε καὶ ξανακάμε, δεῖξε καὶ ξαναδεῖξε, φτάνουμε στὸ σημεῖο νὰ ὑπάρχει τέτοια καπνιὰ καὶ θολοῦρα ποὺ γέμισε ὅλο τὸν κόσμο, σὰν ἕνα σπίτι, καὶ ἐθόλωσε τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων, καὶ οὔτε τὸν Θεὸ μποροῦν νὰ δοῦν, οὔτε νὰ γνωρίσουν αὐτὰ ποὺ θέλει.

«... ὥσπερ καπνοῦ πλῆθος, ὡς ἕνα οἶκον οἰκοῦντα τὸν κόσμον ἔπλησεν, καὶ τῶν ἔνδοθεν οἰκούντων ἀνδρῶν ἐπιθολῶσαν τὰς ὁράσεις, οὐκ εἴασεν ἀναβλέψαντας ἐκ τῆς διαγραφῆς τὸν δημιουργήσαντα νοῆσαι θεὸν καὶ τὸ τούτῳ δοκοῦν γνωρίσαι». ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΡΩΜΗΣ PG2.73

Αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος λόγος ποὺ ἀσχολεῖται κανεὶς μὲ τὶς πράξεις καὶ τὶς δηλώσεις τέτοιων προσώπων. Θολώνουν τὰ καθαρὰ νερὰ τῆς πίστεως · παγιδεύουν ὅσους δὲν ἔχουν ἀκλινὴ καὶ βιωμένη πίστι -καὶ εἴμαστε οἱ περισσότεροι·  παρουσιάζουν (καὶ παρουσιάζονται οἱ ἴδιοι)  ψευδὴ πρότυπα ὀρθοδόξων ποιμένων. Δηλαδὴ καὶ τὴν διδασκαλία νοθεύουν καὶ ἀπὸ τὴν ὀρθοπραξία ἀπομακρύνουν τοὺς ἀνθρώπους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραδίδουν τοὺς ἀνθρώπους στὴν δουλεία τῶν δαιμόνων ποὺ εἶναι χειρότερο ἀπὸ κάθε θάνατο καὶ κάθε ἀπώλεια.

«... τὸ προδοῦναι τὰς ψυχὰς τῇ τῶν δαιμόνων δουλείᾳ πάντων ὑπάρχειν θανάτων καὶ πάσης χεῖρον ἀπωλείας ... » ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΠΑΜΦIΛΟΥ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία. 8,12,3.

Σὲ πολλοὺς αὐτὰ, τὰ περὶ δαιμονικῆς δουλείας, φαίνονται ἀκραία καὶ φανατικὰ καὶ ἐκτὸς ἐποχῆς, ἀκριβῶς λόγῳ τῆς συγχύσεως τοῦ νοῦ, τῆς διαστρεβλώσεως τῶν ἐννοιῶν, τοῦ ἐξοβελισμοῦ τῶν ὀρθῶν λέξεων καὶ τῆς ἐπιβολῆς μιᾶς νέας γλώσσας καὶ νέων ἐννοιῶν ποὺ ὁδηγοῦν στὴν κονιορτοποίησι τοῦ μυαλοῦ, ἀφοὺ ἔχει μαυρίσει ἡ ψυχή. Γίνεται ὁλοκληρωτικὰ χῶμα, σκόνη, χοῦς, ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου. (Ἠμαύρωσα, τῆς ψυχῆς τὸ ὡραῖον, ταῖς τῶν παθῶν ἡδοναίς, καὶ ὅλως ὅλον τὸν νοῦν, χοῦν ἀπετέλεσα.) Ἅγιος Ἄνδρέας Κρήτης. Μέγας Κανῶν. ᾡδῃ Β΄

Γιὰ νὰ δοῦμε.

Παρουσιάζει  τὴν ἁμαρτία γενικῶς καὶ τὴν πορνεία καὶ τὶς παρὰ φύσιν ἀσέλγειες, δηλαδὴ τὸν κιναιδισμὸ καὶ τὴν ἀρσενοκοιτία, ὄχι ὡς ἁμαρτίες καὶ πάθη ὁλέθρια, ἀλλὰ ὡς κριτήριο «διαχωρισμοῦ τῶν ἀνθρώπων» καὶ τὸ θεωρεῖ (τὸ κριτήριο) ἀνορθόδοξο καὶ ἀπάνθρωπο, καὶ ἀποτέλεσμα τοῦ «εἰσαγόμενου δυτικοῦ πουριτανισμοῦ»

«Αυτό το καινοφανές επιχείρημα και πραγματικά απίστευτο κριτήριο που χρησιμοποιούν κάποιοιότι δηλαδή πρέπει να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση την ερωτική τους ζωή, δεν είναι Ορθοδοξία, δεν λογίζεται καν ως μια ανθρώπινη στάση. Δεν μπορούμε να ανάγουμε τη σεξουαλική συμπεριφορά και την ερωτική ζωή του καθενός στο μοναδικό κριτήριο είτε για να τον αποδεχθούμε είτε για να τον απορρίψουμε. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα και θα έλεγα ότι στην Ελλάδα είναι απόρροια ενός εισαγόμενου δυτικού πουριτανισμού.» ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ LIFO (ὅ.π)

Ποιά γλώσσα χρησιμοποιεῖ καὶ σὲ ποιὰ πρακτικὴ ἀναφέρεται ὁ ἀρχιεπίσκοπος αὐτός; Εἶναι ἡ γλώσσα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας αὐτὴ ποὺ χρησιμοποιεῖ; Ἀναφέρεται στὴν πρακτικὴ τῶν Πατέρων καὶ τῶν γνησίων ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας μας; Ἔτσι ἀντιλαμβανόταν οἱ πρὸ Χριστοῦ προφῆτες καὶ δίκαιοι, ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς καὶ οἱ μετὰ Χριστὸν Πατέρες τὸ θέμα τῶν σαρικῶν παθῶν, ὅπως τὸ παρουσιάζει ὁ δέσποτας αὐτός; Φυσικὰ ὄχι. Αὐτὰ ποὺ λέει δὲν ἔχουν καμμία σχέσι μὲ ὅσα φρονεῖ ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ μάλιστα εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετα μὲ τὴν διδασκαλία της.

Κατ᾿ ἀρχὴν ἡ ὀρολογία, οἱ ἴδιες οἱ λέξεις καὶ τὰ νοήματα. Μιλάει γιὰ «ἐρωτικὴ ζωή» καὶ «σεξουαλικὴ συμπεριφορά». Μέσα σ᾿ αὐτὲς τὶς λέξεις περιέχονται ἄπειροι τρόποι σεξουαλικῆς συνευρέσεως μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, μεταξὺ ἀρσενικῶν, μεταξὺ θηλυκῶν, ἀνθρώπων μὲ ζῶα, μεγάλων μὲ παιδιά κτλ. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς τρόπους ἔχουν θεωρηθῇ ὡς «γάμος» καὶ ἔχουν κατοχυρωθῇ καὶ νομικῶς στὶς «προοδευμένες» δυτικὲς χῶρες, μία ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ἡ δική μας.

Ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι οὔτε καινούργια, οὔτε ἀποτελέσματα τῆς «ἀπελευθερώσεως»  τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς «διεκδικήσεως τῶν δικαιωμάτων του», ὅπως πολλοὶ φαντάζονται, καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν οἱ προπαγανδιστὲς τους.

Ἄς ἀνατρέξουν στὴν προχριστιανικὴ καὶ μεταχριστιανικὴ γραμματεία. Ἴσως ἐκπλαγοῦν, ἄν ὄντως δὲν γνωρίζουν. Ὅλα αὐτὰ ὑπῆρχαν καὶ μὲ ὅλα αὐτὰ συγκρούστηκε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἔθεσε στὸ περιθώριο τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων μὲ τὴν χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Διατηρήθηκαν στὶς Γνωστικὲς παρασυναγωγὲς καὶ καλλιεργήθηκαν σιγά-σιγά ἀλλὰ συστηματικά στὴν σύγχρονη κοινωνία μὲ τὴν δράσι τῶν στοῶν καὶ τῶν διαφόρων ἐλίτ ποὺ θέλουν νὰ πάρουν τὴν διακυβέρνησι τοῦ κόσμου. Γνωστὰ αὐτὰ, ἀλλὰ συκοφαντοῦνται ὡς συνομωσιολογίες ἀπὸ τοὺς ὅντως δαιμονοσυνομῶτες στοὺς ἀφελεῖς ἤ νωθρούς. Ἐλάχιστα πρὸς τεκμηρίωσι τῶν ἀνωτέρῳ παρεθέτω.

Στὴν Ἀπολογία τοῦ Μάρτυρος Ἰουστίνου ἀκοῦμε:  Ὅλοι προωθοῦσαν στὴν πορνεία ὄχι μόνο τὶς κόρες τους ἀλλὰ καὶ τὰ ἀγόρια τους. Καὶ ὅπως παληὰ ἀνάθρεφαν τὰ βόδια, τὶς αἱγες, τὰ πρόβατα ἤ τὰ ἄλογα, ἔτσι ἀνατρέφουν καὶ τώρα τὰ παιδιὰ γιὰ αἰσχρὴ χρήσι. Καὶ ὁμοίως πλῆθος θηλυκῶν καὶ ἀνδρογύνων καὶ αἰσχροποιῶν σὲ κάθε ἔθνος ἐπεκράτησε.         

«Τοὺς πάντας σχεδὸν ὁρῶμεν ἐπὶ πορνείᾳ προάγοντας, οὐ μόνον τὰς κόρας ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄρσενας, καὶ ὃν τρόπον λέγονται οἱ παλαιοὶ ἀγέλας βοῶν ἢ αἰγῶν ἢ προβάτων τρέφειν ἢ ἵππων φορβάδων, οὕτω νῦν παῖδας εἰς τὸ αἰσχρῶς χρῆσθαι μόνον· καὶ ὁμοίως θηλειῶν καὶ ἀνδρογύνων καὶ ἀρρητοποιῶν πλῆθος κατὰ πᾶν ἔθνος ἐπὶ τούτου τοῦ ἄγους ἕστηκε». ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΥΣ. ΑΠΟΛΟΓΙΑ. 27.1.3

Βλέπετε οἱ «ἀνδόγυνοι», οἱ γυναικωτοὶ, συναγωνίζοντο τῖς «θηλεῖες», τὶς πουτάνες δηλαδὴ, τὶς πόρνες, μαζὶ μὲ τοὺς «ἀρρητοποιούς». Ἐδὼ θέλει λίγο νὰ σταματήσουμε. Ἀρρητοποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ κάνουν πράγματα αἰσχρὰ καὶ βδελυρὰ ποὺ δὲν λέγονται, ποὺ εἶναι ἄρρητα, ἀκατονόμαστα. Σήμερα ὅλα αὐτὰ καλύπτονται μὲ ἕνα νεολογισμὸ: ΛΟΑΤΚΙ+.

Ὁ ἅγιος Κλήμης Ἀλεξανδρείας περιγράφει ὅτι γέμισαν οἱ πόλεις ἀπὸ ἐργαστήρια ποὺ ἔκαναν ἀποτρίχωσι καὶ ξύριζαν ὅλο τὸ σῶμα τῶν κιναίδων καὶ τῶν θηλυδριῶν καὶ θησαύριζαν.

«...μοιχούς τε καὶ ἀνδρογύνους, ἀμφοτέραν ἀφροδίτην θηρωμένους, μισότριχας, ἄτριχας, τὸ ἄνθος τὸ ἀνδρικὸν μυσαττομένους, τὰς κόμας δέ, ὥσπερ αἱ γυναῖκες, κοσμουμένους. ... ∆ιὰ τούτους γοῦν πλήρεις αἱ πόλεις πιττούντωνξυρούντωνπαρατιλλόντων τοὺς θηλυδρίας (= ἄνθρωπος θηλυπρεπής, γυναικώδης, γυναικοπρεπής)  τούτους· ἐργαστήρια  δὲ κατεσκεύασται καὶ ἀνέῳκται πάντῃ καὶ τεχνῖται τῆς ἑταιρικῆς ταύτης πορνείας συχνὸν  ἐμπολῶσιν (=κερδίζω)  ἀργύριον ἐμφανῶς» ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 3.3.15.3-4

Ἡ ἀκολασία καὶ ἡ κάθε εἴδους διαστροφὴ εἶχε καταλάβει τὶς πόλεις καὶ εἶχε γίνει νόμος. Τὰ ἀγόρια ἀρνιόταν τὴν φύσι τους καὶ προσποιούνταν τὶς γυναῖκες... Οἱ ἄνδρες πάθαιναν τὰ τῶν γυναικῶν...  Οἱ γυναῖκες παρίσταναν τοὺς ἄνδρες καὶ γαμοῦσαν γυναῖκες καὶ γαμιόταν παρὰ φύσιν .. (ὁ ἅγιος τὰ λέει , μὴν παρεξηγηθοῦμε  πάλι...)

Καὶ νῦν μὲν εἰς τοσοῦτον ἀκολασίας ἐλήλακεν ὁ βίος ἐντρυφώσης ἀδικίας, καὶ τὸ λάγνον πᾶν ἐπικέχυται ταῖς πόλεσι νόμος γενόμενον· ἐπὶ τέγους (= στέγη,οροφή και μεταγεν. πορνεῖο, χαμαιτυπεῖο) ἑστᾶσι παρ' αὐτοῖς τὴν σάρκα τὴν ἑαυτῶν εἰς ὕβριν ἡδονῆς πιπράσκουσαι γυναῖκες, καὶ παῖδες ἀρνεῖσθαι τὴν φύσιν δεδιδαγμένοι προσποιοῦνται γυναῖκες. Πάντα μετακεκίνηκεν ἡ τρυφή· κατῄσχυνε τὸν ἄνθρωπον ἁβροδίαιτος (= ἐκθηλυσμὸς, μαλθακότης, θηλυπρέπεια) περιεργία· πάντα ζητεῖ, πάντα ἐπιχειρεῖ, βιάζεται πάντα, συγχεῖ τὴν φύσιν, τὰ γυναικῶν οἱ ἄνδρες πεπόνθασιν καὶ γυναῖκες ἀνδρίζονται παρὰ φύσιν γαμούμεναί τε καὶ γαμοῦσαι γυναῖκαςΠόρος δὲ οὐδεὶς ἄβατος ἀκολασίᾳ· κοινὴ δὲ αὐτοῖς ἀφροδίτη δημεύεται, συνέστιος τρυφή. ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 3.3.21.2-4

Ἐνδεικτικῶς αὐτὰ, χωρὶς ἀνάλυσι. Καταλαβαίνει ὅποιος θέλει νὰ καταλάβῃ. Μποροῦν νὰ γεμίσουν ἄπειρες σελίδες μὲ προχριστιανικὰ καὶ μεταχριστιανικὰ παραδείγματα αὐτῆς τῆς καταστάσεως, καὶ μάλιστα ὄχι μόνον ἀπὸ χριστιανοὺς συγγραφεῖς, ποὺ τώρα ἐπανέρχεται ὡς ἀπελευθέρωσις.

Ὅλα αὐτὰ συνοψίζονται καὶ περιέχονται σὲ λέξεις ὅπως πορνεῖα, μοιχεία, ἀρσενοκοιτία, καὶ πάσα ἀκαθαρσία. Ἄλλοτε μὲ μία τέτοια λέξι ἐννοεῖται συνοπτικῶς ὅλη ἡ ποικιλία τῶν παθῶν αὐτῶν , ποὺ ὁ εἰς Ἀμερικὴν Δεσπόζων ὀνομάζει «ἐρωτικὴ ζωὴ» ἤ «σεξουαλικὴ συμπεριφορά», σὲ ἄλλες περιπτώσεις δηλώνεται ἡ λεπτὴ διαφορὰ ποὺ ἔχει ἡ κάθε μία ἀπὸ αὐτές τὶς λέξεις.

Πορνεῖα εἶναι τὸ νὰ θέλῃς νὰ ἐκπληρώσῃς τὴν ἐπιθυμία σου χωρὶς νὰ ἀδικῆς ἄλλον. Μοιχεῖα εἶναι ὅταν ἐπιβουλεύεσαι καὶ ἀδικεῖς τὸν ἄλλον.

« πορνείαν μὲν εἶναι καὶ λέγεσθαι, τὴν χωρὶς ἀδικίας ἑτέρου γινομένην τισὶ τῆς ἐπιθυμίας ἐκπλήρωσιν· μοιχείαν δὲ, τὴν ἐπιβουλήν τε καὶ τὴν ἀδικίαν τοῦ ἀλλοτρίου». ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ PG45,228

 Μόνο ποὺ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔβλεπαν καὶ τὴν ἀδικία ποὺ γινόταν στὴν φύσι. Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὴν ζωοφθορία (αὐτὸ ποὺ σήμερα παραπλανητικά λένε ζωοφιλία-κατὰ τὸ, ἐπίσης λάθος, ὁμοφυλοφιλία) καὶ τὴν παιδεραστία καὶ τὸν κιναιδισμὸ καὶ τὴν ἀρσενοκοιτία (τὴν λύσσα κατὰ τῶν ἀρσενικῶν) τὰ χαρακτήριζαν μοιχεία. Διότι καὶ σὲ κάτι ἀλλότριο, ἀλλὰ καὶ παρὰ φύσι γίνεται αὐτὴ ἡ ἀδικία.                     

« Ἐν ταύτῃ δὲ καὶ τὴν ζωοφθορίαν καὶ τὴν παιδεραστίαν καὶ τῇ κατὰ τοὺς ἄῤῥενας λύσσῃ εἶναι λογίζονται· διότι καὶ ταῦτα  φύσεώς ἐστι μοιχείαΕἰς γὰρ τὸ ἀλλότριόν τε καὶ παρὰ φύσιν γίνεται ἡ ἀδικία». ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ PG 45,228

Ὅτι καὶ νὰ λένε ὅλοι αὐτοὶ οἱ πολυθόρυβοι λεβέντες καὶ οἱ ἐκφυλισμένοι ἠθικὰ καὶ σωματικὰ καὶ πνευματικὰ, πολιτικοὶ, διανοούμενοι καὶ ἐκκλησιαστικοί, δὲν μποροῦν νὰ  ἀλλάξουν τὴν φύσι. Ὅσο καὶ νὰ τὴν βιάσουν δὲν μποροῦν νὰ τὴν μεταβάλλουν. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀλλάξῃ ἀπὸ ὅτι πλάστηκε διὰ τῶν παθῶν. Δὲν εἶναι φύσι τὸ πάθος. Τὸ πάθος παραχαράσσει τὴν πλάσι δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ τὴν τάξι της.

« Οὐ γὰρ ἄν ποτε βιασθείη φύσις εἰς μεταβολήν, τὸ δὲ ἅπαξ πεπλασμένον εἰς αὐτὴν οὐ θέμις ἀντιπλασθῆναι πάθει· τὸ γὰρ πάθος οὐ φύσις· παραχαράττειν δέ, οὐ μετακοσμεῖν τὸ πάθος εἴωθε τὴν πλάσιν»· ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 2.10.84

Ἄς εὐνουχιστοῦμε, ἄς κατακόψουμε τὸ κορμί μας, τὰ φυσικά γεννητικά μας ὄργανα, καὶ τὸ κάμουμε σουρωτήρι ἀνοίγοντας τρῦπες καὶ ὀπές, ἄς πάρουμε ὀρμόνες καὶ ὅτι ἄλλο φάρμακο γιὰ νὰ γίνουμε ἀπὸ ἀρσενικοὶ θηλυκοί καὶ τανάπαλιν,  ἄς φανταστοῦμε χιλιάδες φύλα καὶ χιλιάδες σεξουαλικότητες, ἄς τὰ θεωρήσουμε ὅλα αὐτὰ δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες· ὅμως ἕνα νὰ ξέρουμε οἱ δυστυχεῖς:  Μία εἶναι ἡ φύσις. Δὲν ἀλλάζει. Δύο εἶναι τὰ φύλα. Δὲν ὑπάρχει τρίτο. Ἔνας εἶναι ὁ γάμος, μεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυναικός, δὲν ὑπάρχει ἄλλος. Ἄς μιλᾶνε ὅλα τὰ στόματα τῆς κολάσεως καὶ οἱ ἐπίσκοποι τοῦ ἀντιχρίστου, αὐτὰ δὲν ἀλλάζουν. Βλέπετε πόσο ἀπλᾶ καὶ σίγουρα τὰ λέει ὁ ἅγιος Κλήμης. Αὐτὰ εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι δαιμονικὰ ξεράσματα. 

Καὶ ὅμως ὅλα αὐτὰ τὰ παρά φύσιν πῶς τὰ βλέπει «καινοφανὴ» καὶ «ἀπίστευτα» ποὺ «τὰ χρησιμοποιοῦν κάποιοι» ἕνας «ἐπίσκοπος» τῆς Ἐκκλησίας;

Ἄν τοῦ φαίνονται «καινοφανὴ» σημαίνει ὄτι δὲν ἔχει ἰδέα ἀπὸ τὸ τί ἐδίδαξαν οἱ Πατέρες καὶ τί φρονεῖ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἄν τὰ θεωρεῖ «ἀπίστευτα» σημαίνει ὅτι δὲν πιστεύει σ᾿ αὐτὰ ποὺ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἄν θεωρεῖ «κάποιους» τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας, γιατὶ βρίσκεται ἐκεῖ καὶ μάλιστα ὡς ποιμένας, ἐνῷ ἀκολουθεῖ τὸν κ. Μπάϊντεν καὶ τὴν ἀτζέντα του, καὶ αὐτοὺς ποὺ εἶναι πίσω απὸ τὸν Μπάϊντεν;

Ὁ Μπάϊντεν τὰ λέει ξεκάθαρα:

«Σε όλο τον κόσμο, και εδώ στην πατρίδα μας, γενναίες λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, τρανσέξουαλ, queer και intersex (LGBTQI+) ακτιβιστές αγωνίζονται για ίση προστασία από το νόμο, ελευθερία από τη βία και αναγνώριση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.  Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανήκουν στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα - μιλώντας και υπερασπιζόμενες τις πιο αγαπημένες μας αξίες.  Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι να επιδιώξουν τον τερματισμό της βίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου και να ηγηθούν με τη δύναμη του παραδείγματός μας στην υπόθεση της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε όλο τον κόσμο». ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΕΣΒΙΩΝ, ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ,Κ.Λ.Π. [2]

Βλέπεται σαφῶς καὶ ἐπισήμως μιλάει γιὰ διάκρισι, γιὰ διαχωρισμὸ ὁ Μπάϊντεν, ὅπως καὶ ὁ δέσποτας.

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς τὴν πορνεία τί τὴν θεωρεῖ; Κάτι τὸ οὐδέτερο, τὸ ἀδιάφορο, τὸ μὴ ἄξιον λόγου καὶ διακρίσεως, ὅπως λέγει ὁ σημερινὸς ἱεράρχης του; 

«Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται». Ο ΚΥΡΙΟΣ. (Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον 19,9)

Δηλαδὴ μὲ βάσει τὴν «ἐρωτικὴ ζωή» (ἔτσι ἀντιλαμβάνεται -καὶ- τὴν πορνεία ὁ Ἐλπιδοφόρος) δίνει τὸ δικαίωμα ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ὄχι ἀπλῶς νὰ διαχωρισθοῦν ἄνθρωποι, νὰ ὑπάρξῃ διάκρισις, ἀλλὰ νὰ διαλυθῇ οἰκογένεια, νὰ διώξῃ κάποιος τὴν γυναίκα του. Καὶ μάλιστα εἶναι ὁ μόνος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο μπορεῖ νὰ διαλυθῇ μιὰ οἰκογένεια. Ὁ μόνος. Κανένας ἄλλος δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσῃ δικαιολογία.

Ὀπότε; Ποιός ἔχει δίκηο. Ὁ Χριστὸς ἤ ὁ σημερινὸς ἀπόστολός του; Σημειώνουμε ὅτι ἡ μοιχεία τῶν κιναίδων, ἀρσενοκοιτῶν, ἐκφύλων καὶ ὅσων ἄλλων συμπεριλαμβάνονται στὸ ΛΟΑΤΚΙ+, εἶναι πολὺ χειρότερη ἀπὸ τὴν πορνεία-μοιχεῖα, ὅπως τὸ περιγράφει παραπάνω ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ἐπειδὴ εἶναι καὶ παρὰ φύσιν.

Ἄρα τί «δὲν εἶναι ὁρθοδοξία»; Αὐτὰ ποὺ λέει ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς, ὅλοι οἱ ἀπ᾿ αἰώνων ἅγιοι ἤ αὐτὰ ποὺ λέει ὁ πολύξευρος ποὺ βάλανε νὰ ποιμαίνῃ τὴν ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς; Τί λογίζεται ὡς «ἀνθρώπινη στάσι», αὐτὸ ποὺ γνωρίζει κάθε φυσιολογικὸς ἄνθρωπος καὶ κάθε πλάσμα ἐπὶ γῆς ἤ αὐτὰ ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν οἱ ἄρχοντες τύπου Μπάϊντεν καὶ τὰ πολιτικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ φερέφωνά τους;

Καὶ ὅμως ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς, ποὺ ἐνίοτε φορεῖ καὶ ἀρχιερατικὰ ἄμφια, τολμᾶ καὶ ἐκστομίζει:

«Έτσι φτάσαμε, και στην Ελλάδα, σε αυτό το ακραίο φαινόμενο, να γίνεται η σεξουαλική συμπεριφορά ενός ανθρώπου κριτήριο για οποιαδήποτε διάκριση σε επαγγελματικό, κοινωνικό ή πολιτικό χώρο, ακόμα και μέσα στην Εκκλησία». ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ LIFO(ὅ.π)

Εἶναι «ἀκραῖο φαινόμενο» ἡ «σεξουαλικὴ συμπεριφορὰ ἑνὸς ἀνθρώπου» νὰ γίνεται κριτήριο γιὰ ὁποιανδήποτε διάκρισι .. ἀκόμα καὶ μέσα στὴν Ἐκκλησία»!!! Καὶ ὅμως αὐτὸς εἶναι ἀρχιερεῦς. Λειτουργεῖ, χειροτονεῖ, ἄπτεται τῶν ἀχράντων μυστηρίων καὶ λέει τέτοιες... πορνικὲς σοφίες.

Περιφρονεῖ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου, τὸν λόγο τὼν ἀγίων, τὸν λόγο τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἰσάγει τὸν πορνικὸ νόμο τῶν ἀντιχρίστων ἀρχόντων, τῶν ὀργάνων τοῦ σατανᾶ, καὶ ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας. Αὐταπόδεικτο ὅτι δὲν ἐμφορεῖται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, οὔτε ἐμπνέεται ὁμιλῶν ἀπὸ αὐτό, ἀφοῦ λέγει τὰ τοῦ σατανά. Ὅμως ὅποιος δὲν μιλᾶ μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ στήνει καινούργιο νόμο πορνείας, ἐνάντιο στὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς δὲν μπορεῖ νὰ λογαριαστῇ  ὡς προφήτης ἀλλὰ ὡς μάντης.

«Ὁ γὰρ μηκέτι  ἐν πνεύματι Θεοῦ λαλῶν, ἀλλὰ κατέναντι νόμου Θεοῦ ἕτερον πορνείας νόμον ἱστάνων, οὗτος οὐκέτι ὡς προφήτης, ἀλλ' ὡς μάντις λογισθήσεται». ΑΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΛΟΥΓΔΟΥΝΟΥ PG 7.1261

Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐκκλησίας πρέπει νὰ ὁμιλοῦν. Εἶναι οἱ σημερινοὶ προφῆτες, Αὐτοὶ δηλαδὴ ποὺ δὲν φοβοῦνται καὶ λένε τὰ ἀληθὴ, τὰ καίρια, τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Πρέπει νὰ ἐλέγχουν τὴν κάθε ἀδικία, τὴν κάθε διαστροφὴ καὶ τὴν κάθε ἀπάτη. Καὶ ὅμως βλέπουμε τὸν ἄνθρωπο αὐτὸν, κατὰ τὸν ἅγιο Εἰρηναῖο,  ἀντί γιὰ προφήτης νὰ καταντᾷ μάντης. Δηλαδὴ καραγκιόζης, ψευτοπροφήτης, ἀπατεῶνας, ὅπως ἦταν συνήθως οἱ πλείστοι κατὰ καιροὺς μάντεις.

Καὶ δὲν μένει μόνον σ᾿αὐτὸ, ἀλλὰ κατηγορεῖ καὶ  ὁποιονδήποτε ἄλλον, ἀκόμη καὶ τοὺς συνεπισκόπους του, ὅτι εἶναι φασίστες ἄν δὲν ἀκολουθήσουν τὴ δική του γραμμή, τὴν δική του  δαιμονικὴ θεωρία καὶ πράξι. Τὸ νὰ ἐπισημάνῃ κάποιος, πολὺ περισσότερο ἕνας κληρικὸς ποὺ ἔχει ὑποχρέωσι νὰ τὸ κάνῃ λόγῳ τῆς θέσεώς του, ὅτι ὅλες αὐτὲς οἱ παρεκλίσεις εἶναι θανάσιμες ἁμαρτίες τὸ θεωρεῖ φασισμό.

«το να βγω δημόσια και να στιγματίσω τον οποιονδήποτε δεν σας κρύβω ότι το θεωρώ φασίζον. Και οι φασίζουσες συμπεριφορές έχουν ως βάση τους την ενοχοποίηση των συμπολιτών μας για κάποιον λόγο. Το έχουμε δει ιστορικά να συμβαίνει, π.χ. με τους Ναζί. Πρόκειται για μια νοοτροπία εξαιρετικά επικίνδυνη, η οποία εκδηλώνεται σε διάφορες πτυχές. Δείτε τι συμβαίνει με την ανοδική τάση του αντισημιτισμού». ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ LIFO(ὅ.π)

Βλέπετε πῶς ἐπιστρατεῦει μέχρι καὶ τὸν ἀντισημιτισμό!!! Τί νὰ τοῦ πῇ κανείς; Ὅτι δὲν ξέρει τί λέει; Ἄς ἀκοῦσει ἕναν ἐβραίο , ἕναν Σημίτη, τὸν Φλάβιο Ἰώσηπο, μπᾶς καὶ καταλάβει. Στὴν Ἱστορία τοῦ ἱουδαϊκοῦ πολέμου πρὸς τοὺς Ρωμαίους περιγράφει τὴν κατάστασι τῶν ζηλωτῶν μέσα στὰ Ἱεροσόλυμα ποὺ φερόταν θηλυπρεπῶς μέχρι κορεσμοῦ, χτενιζόταν καὶ φοροῦσαν ρούχα γυναικεῖα, λουζόταν στὰ ἀρώματα, καὶ ἔβαφαν τὰ μάτια τους. Δὲν ἔμεναν μόνο στὸν γυναικεῖο στολισμό, ἀλλὰ ἐμιμοῦντο καὶ τὰ πάθη τῶν γυναικῶν καὶ ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴ ἀσέλγειά τους ἐπενόησαν «ἀθέμιτους ἔρωτες». Κατήντησαν τὴν πόλη πορνεῖο καὶ τὴν μόλυναν τελείως μὲ τὰ ἀκάθαρτα ἔργα τους. (Σήμερα αὐτὸ γίνεται μὲ τὰ λεγόμενες πορεῖες ὑπερηφανείας τῶν ΛΟΑΤΚΙσμένων). Καὶ ὅπως κυκλοφοροῦσαν γυναικιζόμενοι, σεινάμενοι καὶ κουνάμενοι, ξαφνικὰ ἔβγαζαν τὰ σπαθιά καὶ διαπερνοῦσαν ὅποιον βρισκόταν στὸν δρόμο τους...

«ἐνεθηλυπάθουν τῷ κόρῳ, κόμας συνθετιζόμενοι καὶ γυναικείας ἐσθῆτας ἀναλαμβάνοντες, καταντλούμενοι δὲ μύροις καὶ πρὸς εὐπρέ-  4.562.1πειαν ὑπογράφοντες ὀφθαλμούς. οὐ μόνον δὲ κόσμον, ἀλλὰ καὶ πάθη γυναικῶν ἐμιμοῦντο καὶ δι' ὑπερβολὴν ἀσελγείας ἀθεμίτους. ἐπενόησαν ἔρωτας· ἐνηλινδοῦντο δ' ὡς πορνείῳ τῇ πόλει καὶ πᾶσαν ἀκαθάρτοις ἐμίαναν ἔργοις. γυναικιζόμενοι δὲ τὰς ὄψεις ἐφόνων ταῖς δεξιαῖς θρυπτόμενοί τε τοῖς βαδίσμασιν ἐπιόντες ἐξαπίνης ἐγίνοντο πολεμισταὶ τά τε ξίφη προφέροντες ἀπὸ τῶν βεβαμμένων χλανιδίων τὸν προστυχόντα διήλαυνον». ΦΛΑΒΙΟΣ ΙΩΣΗΠΟΣ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΟΥΔΑΪΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 4.561-4

Ἀντισημίτης ἦταν ὁ ἐβραῖος Ἰώσηπος; Τότε οὔτε οἱ σημερινοὶ φασίστες ὑπῆρχαν, οὔτε οἱ ἀντισημίτες εἶχαν ἐπινοηθῇ. Ἐκφυλισμένοι, ὅμως, κίναιδοι καὶ διεστραμέννοι ὑπῆρχαν καὶ πολλοί. Νὰ ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ξαναγυρίσουν οἱ καλοὶ αὐτοὶ ἄνθρωποι.

Στὸ ἐρώτημα, πῶς τοῦ φάνηκε ποὺ «κάποιοι μητροπολίτες που υποστήριξαν ότι πρέπει να απαγορευτεί η είσοδος στους ναούς σε όσους ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο», ἀπάντησε (ὁ Ἐλπιδοφόρος) ὅτι:

«Το απόστημα πρέπει να κοπεί και να βάλουμε ένα όριο, διότι είναι πολύ πιθανό ως κοινωνία να κινδυνεύσουμε. Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι στην Εκκλησία δεν χωρούν φασίζουσες συμπεριφορές». ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ LIFO(ὅ.π)

Δηλαδὴ, μὲ ἀπλὰ λόγια, ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς, οἱ Προφῆτες, οἱ ἀπόστολοι καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας εἶναι φασίστες, ἡ κοινωνία κινδυνεῦει ἀπὸ τὴν παρουσία τους, ἐνοχοποιοῦν καὶ διαχωρίζουν τοὺς ἀνθρώπους, καὶ μαζὶ μὲ αὐτοὺς ὅλοι ὅσοι ζοῦν σήμερα καὶ ἀποδέχονται καὶ πιστεύουν καὶ ὑπερασπίζονται ὅσα αὐτοὶ ἐδίδαξαν  καὶ ἐθέσπισαν. Τέλεια. Καὶ μάλιστα ὅλοι αὐτοὶ δὲν χωροῦν στὴν Ἐκκλησία, καθότι ἔχουν φασίζουσες συμπεριφορές!!! Οὔτε ὁ Χριστὸς , οὔτε οἱ ἀπόστολοι, οὔτε οἱ ἅγιοι δὲν χωροῦν στὴν Ἐκκλησία, ποὺ ἔχει στὸ μυαλό του ὁ ἐπίσκοπος αὐτὸς. Καὶ μιὰ ποὺ ὁ Χριστὸς καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἅγιοι μποροῦν νὰ διακοσμοῦν σιωπηλά, ὡς εἰκόνες, τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἐλπιδοφόρου, αὐτοὶ ποὺ ἀποτελοῦν τὸ ἀπόστημα ποὺ  πρέπει νὰ κοπῇ εἶναι προφανῶς ὅσοι τοὺς πιστεύουν καὶ τοὺς ἀκολουθοῦν. Ὁπότε δίνει τὸ σύνθημα γιὰ ἐντονώτερο διωγμό. Μέχρι τώρα ἐδίωκαν τὴν πίστι, ἀπὸ δῶ καὶ πέρα θὰ διώκουν καὶ τοὺς πιστοὺς ὡς ἀποστήματα. Αὐτὸ σημαίνουν τὰ λόγια του.

Ἄραγε δὲν περνᾶ ἀπὸ τὸ μυαλό του ὅτι αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία ποὺ ἔχει στὸ μυαλό του καὶ ὑπηρετεῖ δὲν εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ συναγωγὴ δαιμόνων, ὅπως λέγει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός; Ἤ μήπως συνειδητὰ ὑπηρετεῖ αὐτὴ τὴν ἐξέλιξι;

Ἐπειδὴ τὸ γραφτὸ μάκρυνε, καὶ τὰ πολλὰ λόγια εἶναι φτώχεια, συνοψίζοντας καταλήγουμε στὰ ἐξῆς:

Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος συμπεριφέρεται ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας ὡς εἰδωλολάτρης (ἐθνικός). Ἀποστατεῖ ἀπὸ τὴν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ κηρύττει τὴν πορνεῖα ὡς διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκολουθεῖ δηλαδὴ τὴν διδασκαλία τοῦ διαβόλου (τὸ τῆς πορνείας κέντρον κινεῖ ὁ διάβολος ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ PG 28.1504), ὅπως ἐκφράζεται ἀπὸ τὸ κίνημα τῆς δῆθεν Ἀφυπνήσεως (Γουωκισμοῦ) καὶ προωθεῖται μὲ κέντρο τὴν Ἀμερικὴ, ἐπισήμως, ἀπὸ τὴν κυβέρνησι τοῦ Μπάϊντεν.  Ἄρα πολιτεύεται  εἰδωλολατρικῶς, ἐθνικῶς. Ὅμως ὅποιος πολιτεύεται εἰδωλολατρικῶς, (ἐθνικῶς) ἐντὸς τῆς ἐκκλησίας εἴτε μὲ τὰ ἔργα, εἴτε μὲ τὰ λόγια, εἴτε μὲ τὶς σκέψεις πορνεύει καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησία καὶ εἰς τὸ σῶμα του.

«πορνεύει γὰρ εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὸ αὑτοῦ σῶμα ὁ ἐθνικῶς ἐν ἐκκλησίᾳ πολιτευόμενος, εἴτ' οὖν ἐν ἔργῳ, εἴτε καὶ ἐν  λόγῳ, εἴτε καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐννοίᾳ». ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ 7.14.88.1-2

Καὶ ἔτσι γίνεται ἄλλο σῶμα. Δὲν ἀνήκει στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἐνεργεῖ ἔξω ἀπὸ τὴν καινὴ διαθήκη τοῦ Χριστοῦ. Προσκολλάται στὴν πόρνη. Γίνεται ἄλλο σῶμα, ὄχι ἅγιο, ἀλλὰ ἔχει ἄλλη σάρκα ἄλλη ἐλπίδα καὶ ζωή εἰδωλατρική.

«ὁ ταύτῃ κολλώμενος τῇ πόρνῃ, τῇ παρὰ τὴν διαθήκην ἐνεργείᾳ, ἄλλο σῶμα γίνεται οὐχ ἅγιον, εἰς  σάρκα μίαν καὶ βίον ἐθνικὸν καὶ ἄλλην ἐλπίδα·» ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ 7.14.88.2-3

Ἐπειδὴ ἐγὼ αὐτὰ βλέπω νὰ λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκλησίας, παρακαλῶ τοὺς σημερινοὺς πραγματικοὺς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ νὰ  δοῦνε καὶ αὐτοὶ ἄν εἶναι ἔτσι, καὶ νὰ ποῦν καὶ νὰ πράξουν τὰ δέοντα, ἄν φυσικὰ πονεῖ ἡ ψυχή τους καὶ ἡ συνείδησίς τους τοὺς τύπτει γιὰ ὅσα συμβαίνουν. Γνωρίζω τὶς δυσκολίες καὶ τὴν πίεσι ἀπὸ τοὺς δειλοὺς καὶ τοὺς πουλημένους καὶ τοὺς βαλτοὺς. Ὅμως μιὰ ζωὴ τὴν ἔχουμε καὶ θὰ δώσουμε ὅλοι λόγο ἐκεὶ ποὺ δὲν περνοῦν οἱ πονηριὲς, οὔτε τὰ «δὲν βαριέσαι».

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 27 Μαΐου 2024

[1] https://www.lifo.gr/stiles/optiki-gonia/arhiepiskopos-amerikis-elpidoforos-na-diahorizoyme-toys-anthropoys-me-basi-tin

[2] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/04/memorandum-advancing-the-human-rights-of-lesbian-gay-bisexual-transgender-queer-and-intersex-persons-around-the-world/

Ὑπάρχει καὶ στὸ διαδίκτυο σχετικὴ ἀνάλυσι μὲ τίτλο: Ἡ Ἀμερικάνικη ἀλήθεια τῆς Ἑκκλησίας σὲ διάφορους ἱστοτόπους ὄπως

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2024/02/blog-post_1.html

http://aktines.blogspot.com/2024/02/blog-post.html
Διαβάστε επίσης :

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !