ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

“ΑΒΥΣΣΟΣ ΑΒΥΣΣΟΝ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ”. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΚΕΛΛΙΩΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

newspull
0

newspull Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις μας

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 16//29.5.2023.

Τῆς  Ἁγίας Θεοδοσίας,     

Ἡμέρα Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως.                                              

           Ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται…

Κεραυνὸς, ὄχι ἐν αἰθρία, ἀφοῦ πλέον ὅλα ἐπιτρέπονται καὶ ἀναμένονται στὴν νέα ἐωσφορίζουσα ἐποχή μας- ἡ πρόσφατη εἴδηση τῆς ἐπικείμενης ἐπίσκεψης  τοῦ προέδρου τῆς Ν.Δ. στὸ Ἅγιο Ὄρος (3-4 Ἰουνίου ν.ἡμ. ), καθόσον «κατὰ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας  στὴν Ἀθήνα (σ.σ. ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς μεταφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας  «Ἄξιόν Ἐστι» στὸ κλεινὸν ἄστυ στὶς 3-15 Μαϊου ν.ἡμ.)  ἐξέφρασαν (σ.σ ἡ Ἱερά Κοινότης) τὴν ἐπιθυμία τους νὰ ἐπισκεφτεῖ τὸ Ἅγιον Ὄρος κι ἐκεῖνος δεσμεύτηκε ὅτι  αὐτὸ θὰ γίνει μεταξὺ τῶν δύο ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων….» καί συνεχίζουν  τά  δημοσιεύματα :  «Ὁ πρώην πρωθυπουργός (σ.σ. ἀφορισμένος μὲ δίκαιη αἰτία ἀφορισμοῦ στὶς 17-5-2020  ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.Ἀμβρόσιο1 λόγῳ βλασφημίας κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας καὶ ὡς ἐκ τούτου κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή περί ἀμφισβήτησης τῆς θείας φύσης τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ (!!!)- κατὰ τὴν χαλεπὴ περίοδο τοῦ κορώνα-ἰοῦ- «ἔχει ὡς στόχο νὰ τονίσει τὴν παρουσία του, ἐνῶ πληροφορίες λένε πὼς θὰ ἀναφερθεῖ σὲ ἕνα μεγάλο πρόγραμμα γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ ὁποῖο θὰ ὑλοποιηθεῖ ἀπὸ τὴν ἑπόμενη κυβέρνηση»

Ὑπενθυμίζουμε :

Ὁ ἀφορισμὸς εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐκκλησιαστικὴ ποινὴ ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ σὲ Ὀρθόδοξο Χριστιανό. Διαβάζοντας τὴν ἑρμηνεία ποὺ δίνουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, βλέπουμε ὅτι ἀποτελεῖ στὴν οὐσία τὴν ἀποκοπὴ κάθε σχέσης καὶ ἐπαφῆς τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν ἀφορισμένο καί τήν κατ’ οὐσίαν παράδοση αὐτοῦ στὸν ἴδιο τὸν Σατανᾶ!!!  Στὴν προκειμένη περίπτωση πρόκειται γιὰ ἔγκυρο -κατὰ τὴν ἐσωτερικὴ – Κανονικὴ ἔννομη τάξη τῆς Ἐκκλησίας- ἀφορισμὸ, σύμφωνα μὲ σχετικὸ ἄρθρο τοῦ κ. Κυριάκου Κυριαζοπούλου, Καθηγητοῦ (ἐπ.) τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου στὴ Νομικὴν Σχολὴν τοῦ Α.Π.Θ., δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, θεολόγου2.

Εὔλογα λοιπὸν  ἀναρωτιόμαστε :

Ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία δὲν γνώριζε ἢ συνειδητά ἐθελοτυφλεῖ κατὰ τὸ δοκοῦν; Καὶ πῶς τολμᾷ νὰ προσκαλεῖ ἕναν ἀφορισμένο σὲ ἐπίσκεψη στὸ Ἀγιώνυμο  Ὄρος καὶ μάλιστα λίγες μέρες πρὶν τὴν λήξη τῆς θητείας της ;  Πότε ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰ Κοινότητα,  καί βάσει ποιᾶς ἀποφάσεως προβαίνει στὴν ἐν λόγῳ ἐνέργεια ;

Ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία δὲν γνωρίζει ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἀφορισμένος πολιτικὸς εἶναι ὁ ἐκλεκτός τοῦ Κλάους Σβάμπ, τοῦ Σόρος, κ.ἄ. τῆς γνωστῆς συνομοταξίας, ποὺ θέλουν νὰ καταργήσουν τὸν Χριστιανισμὸ καὶ δὴ τὸν Ὀρθόδοξο, καὶ τίς ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων, Πάσχα κ.λπ., διότι κατὰ τὰ σκοτεινὰ μυαλά τους, στὴν διάρκεια τῶν ἑορτῶν αὐτῶν γίνεται ὑπερβολική κατανάλωση ἀγαθῶν ποὺ θέτει σὲ θανάσιμο κίνδυνο τὸν πλανήτη μας !! Ἐπίσης, ὁ ἴδιος πολιτικός, μετ’ ἐντάσεως καὶ ἐπιτάσεως προωθεῖ τὴν ἀτζέντα τῶν ΛΟΑΤΚΙ, τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ κάθε τί ἀντίχριστο καὶ ἀντιευαγγελικό, δηλαδὴ ἀνελεύθερο καὶ ἀνάλγητο. (Π.χ. ἐμβόλια covid-19, πρόστιμα, ἀναστολὲς ἐργασίας καὶ μισθοδοσίας, ὑποδούλωση τῆς Διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας, λογοκρισίες, τρομοκράτηση κ.λπ.).

Ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία δὲν γνωρίζει ὅτι μὲ τέτοιες ἐνέργειες «κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς»3;

Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι ἕνας ἱερὸς ζῶντας  ὀργανισμός, πού οὔτε πολιτεύεται, οὔτε συμπολιτεύεται, οὔτε συμβιβάζεται καὶ σὲ καμία περίπτωση  δὲν πρόκειται νὰ μεταλλαχθεῖ σὲ ἐκκοσμικευμένο θεσμό.  Ἡ Ἀθωνικὴ Πολιτεία δὲν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ ζεῖ καὶ λειτουργεῖ γιὰ τὸν κόσμο,  γιὰ νὰ τὸν καθοδηγεῖ πνευματικά, διακονῶντας τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο,  χωρὶς διακρίσεις καί, φυσικά, ἀνεξαρτήτως πολιτικῶν πεποιθήσεων  τοῦ καθενός.

Ὡς ἐκ τούτου, δὲν πρόκειται νὰ ἀνεχθοῦμε ὡς Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Πατέρες  οὔτε τὴν χυδαία ἀπόπειρα χρησιμοποίησης τοῦ Ἀγιωνύμου Ὄρους ὡς ἐργαλεῖο γιὰ τὴν ἐπιδίωξη τῶν ἀλλοτρίων σκοπῶν οἱωνδήποτε ἀπ’ ὅπου καὶ ἂν αὐτοὶ προέρχονται -ἔξωθεν ἢ ἔσωθεν- καὶ τῆς οἰκειοποίησής του ἀπὸ τοὺς οἱουσδήποτε διαστρεβλωτὲς  τῆς πίστης  μας, πού, ἐκμεταλλευόμενοι τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας, ἐπιζητοῦν νὰ δημιουργήσουν ὀπαδοὺς καὶ στρατούς.

Οὔτε, ὅμως, πρόκειται νὰ ἀνεχθοῦμε πλέον τὴν ὁμοίως βλάσφημη ἀπόπειρα  ἀλλοτρίωσης  τοῦ Ἱεροῦ Τόπου μας, μὲ τὴν πρόφαση τῆς δῆθεν ἀνάδειξης τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς μέσῳ “ὑπόγειας” ἢ “μυστικῆς” ἀνάμιξής του σὲ διαδικασίες καὶ ζητήματα ἀπολύτως ἀλλότρια  μὲ τὴν Ἱερὰ Ἀποστολή μας.

Κλείνουμε μὲ  ἕνα ἐρώτημα πρὸς τὴν λίαν συντόμως ἀποχωροῦσα  Ἱερά Επιστασία :

«Τὸ δὶς ἐξαμαρτεὶν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ ἐστὶ»4

καὶ ἐρωτᾶμε ἐμεῖς :  «τὸ τρὶς καί τετράκις… τί ἐστί» ; ; ;


ΠηγηΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ FACEBOOK ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ(ΚΛΙΚ)

2/6/23 5:10 μ.μ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !