ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Μητσοτάκης : Μετανάστες για Αξιωματικοί απο την Σχολή Ευελπίδων!!

newspull
1


newspull Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις μας

Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἀπεκάλυψε τήν ἀθρόα εἰσαγωγή του στίς πρόσφατες ἐξετάσεις καί ἀνεκοίνωσε διαδικασίες ἐξπρέςς γιά τήν ἀπόδοση ἰθαγενείας

ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ὁμιλίες του ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔλεγε πώς ἡ Ἑλλάς ἰσχυροποιήθηκε καί πλέον ἐθωρακίσθησαν τά σύνορά της κατά ξηράν, θάλασσα καί ἀέρα. Μεγάλη πρόοδος, ὅταν εἶχε προηγηθεῖ ἕνας πρωθυπουργός πού ἐπανελάμβανε ὅτι δέν ὑπάρχουν σύνορα στήν θάλασσα… Ὅμως τό πρόβλημα εἶναι ὑπαρκτό. Ὁ ἴδιος ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶχε δηλώσει πώς φιλοδοξεῖ νά λύσει τό δημογραφικό διά τῆς εἰσδοχῆς μεταναστῶν, τώρα δέ παραμονές ἐκλογῶν ἐπαίρεται, διότι στήν Σχολή Εὐελπίδων εἰσάγονται νέοι «πού δέν γεννήθηκαν στήν Ἑλλάδα.» Γόνοι μεταναστῶν. Καί διερωτώμεθα: Ἔχουν οἱ νέοι αὐτοί τίς ἴδιες καταβολές, τίς ἴδιες ἐθνικές εὐαισθησίες, τίς ἴδιες ἀνησυχίες, τήν ἴδια ἱστορική ἐνσυναίσθηση πού ἔχει ἕνας γεννημένος Ἕλλην;

Τό μήνυμα περί μεταναστῶν ἐπέλεξε νά δώσει ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ, ὅταν μέ τό τέλος τῆς προεκλογικῆς περιόδου του ἀπήντησε στίς ἐρωτήσεις 16 ἐπωνύμων πολιτῶν σέ συνέντευξη πού ὀργάνωσε τό περιοδικό Athens Voice. Δύο ἀπό αὐτές ἀφοροῦσαν στό προσφυγικό καί τήν ἐνσωμάτωση τῶν μεταναστῶν. Ἡ ἀπάντησις πού ἔδωσε στήν ἐρώτηση «ποιά ἡ θέση σας σχετικά μέ τά παιδιά μεταναστῶν, τή λεγόμενη δεύτερη γενιά, καί τό δικαίωμά τους στήν ἑλληνική ἰθαγένεια;» προεκάλεσε ἰδιαίτερη αἴσθηση, γιατί μεταξύ ἄλλων ἐνέπλεξε τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις. Γιά νά δικαιολογήσει ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του ἔκανε «θαύματα» προκειμένου νά ἀποδοθεῖ ἡ ἑλληνική ἰθαγένεια στά παιδιά τῶν μεταναστῶν, ἔφερε σάν παράδειγμα τούς πίνακες κατατάξεως τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων. «Θά βρεῖ κανείς ἐκεῖ πολλά ὀνόματα νέων ἀξιωματικῶν πού δέν γεννήθηκαν στήν Ἑλλάδα, ἀλλά ἦρθαν σέ μικρή ἡλικία μέ τίς οἰκογένειές τους. Μεγάλωσαν ἐδῶ, πολιτογραφήθηκαν ἐδῶ καί πλέον φοροῦν τό ἐθνόσημο.»

Δέν εἶναι τόσο ἁπλό ὅσο θέλει νά τό παρουσιάσει ὁ κ. Μητσοτάκης, οὔτε ὅμως τόσο πρόσφορο θέμα γιά νά τό ἐντάξει στήν προεκλογική ἐκστρατεία του. Γιατί ἄραγε στίς ἐπισκέψεις πού ἔχει κάνει στήν μεθόριο, δέν εἶπε στούς φαντάρους πού ξενυχτοῦν στίς σκοπιές καί στίς στρατιωτικές ἀσκήσεις ὅτι σέ λίγο καιρό τά ἀκριτικά νησιά καί τόν Ἕβρο θά τόν φυλάσσουν παιδιά ἄλλης ἐθνικότητος, θρησκείας ἤ ἄλλης πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς; Στό «διαμάντι τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων» ἔχουν εἰσαχθεῖ, κατά τόν κ. Μητσοτάκη, παιδιά μεταναστῶν πού σταδιακῶς θά θέσουν αἰτήματα –θρησκευτικοῦ ἤ πολιτισμικοῦ προσανατολισμοῦ– πού μόνο καλό δέν θά κάνουν στήν ὁμοιογένεια τῆς Σχολῆς.

Ὅμως καί στήν δεύτερη ἐρώτηση πού ἐδέχθη καί ἀφοροῦσε στήν ἔνταξη τῶν μεταναστῶν καί τήν ὑπογεννητικότητα τῆς Ἑλλάδος, ἀπήντησε λέγοντας τί ἐπιδιώκει ἡ Κυβέρνησίς του, δηλαδή νά παραμείνουν μόνιμα στήν Ἑλλάδα οἱ μετανάστες! Ἐξέφρασε λοιπόν χαρά πού ἡ χώρα μας τούς μορφώνει καί ἐκπαιδεύει (ὄχι μόνο τά παιδιά ἀλλά κυρίως τούς ἐνήλικες) γιά νά μπορέσουν νά καλύψουν τίς ἀνάγκες στόν ἀγροτικό, κατασκευαστικό καί τουριστικό τομέα ἀλλά καί τήν μεταποίηση. Εἶπε συγκεκριμένως: «Ἡ ἀπόδοση, συνεπῶς, τῆς ἰθαγένειας γίνεται, ἔτσι, ἡ κατάληξη μιᾶς ὄχι καί τόσο μακρόχρονης διαμονῆς. Πού ἀποδεικνύει ὅτι οἱ μετανάστες ἔχουν σφυρηλατήσει ἰσχυρούς δεσμούς μέ τή χώρα μας καί τή θεωροῦν πράγματι δεύτερη πατρίδα τους. Τό ἴδιο νόημα ἔχουν, ἐπιτρέψτε μου, καί τά οἰκονομικά κριτήρια, πού θά πρέπει νά ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ παραμονή στή χώρα μας δέν εἶναι εὐκαιριακή, ἀλλά μόνιμη».

Ὁ κ. Μητσοτάκης, πού ὅταν ἦταν στήν ἀντιπολίτευση ἐκτόξευε μύδρους κατά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν διαχείριση τοῦ μεταναστευτικοῦ κατηγορῶντάς τον ὅτι θέλει νά τούς κρατήσει μονίμως στήν Ἑλλάδα, τώρα ἐπιχαίρει πού ἀποτελοῦν μόνιμο κορμό τῆς χώρας καί σέ λίγα χρόνια μπορεῖ νά ἀναδειχθοῦν ἀκόμη καί στήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων!

Ἐν συνεχείᾳ ἠρωτήθη γιά τήν ἐπίθεση πού ἐξαπέλυσε ἡ Κυβέρνησίς του σέ ἐφημερίδες καί δημοσιογράφους καί τίς παρακολουθήσεις. Δέν ἠθέλησε νά ἀπαντήσει εὐθέως στίς καταγγελίες, ἀλλά παρουσίασε τόν ἑαυτό του καί τήν οἰκογένειά του ὡς θύματα τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου τῆς Ἑλλάδος. «Μέχρι παιδεραστές ἔχουν ὑπονοήσει ὅτι εἴμαστε. Ἀσφαλῶς, πρόκειται γιά ἐκστρατεία πολιτικά ὑποκινούμενη, πού ἀνατροφοδοτεῖται ἀπό “σκουπίδια” τοῦ διαδικτύου. Φαντάζομαι ὅτι αὐτό δύσκολα μπορεῖ νά τό ἀμφισβητήσει κανείς.»

Σέ ἄλλο σημεῖο ὑπεστήριξε ὅτι ἄλλαξε –πρόσκαιρα– στήν περίοδο διακυβερνήσεως τῆς χώρας ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ ἡ ἴδια ἡ δημοκρατία καί ἡ συμπεριφορά μεταξύ τῶν πολιτικῶν. Ἀλλά τά τελευταῖα χρόνια ἡ κοινωνία δείχνει πιό ὥριμη καί ἀπομακρύνεται ἀπό τόν λαϊκισμό. Ἔφερε ἕνα προσωπικό παράδειγμα σεβασμοῦ μεταξύ τῶν πολιτικῶν, ἀκόμη καί σέ περιόδους μεγάλης ἐντάσεως καί διαφωνιῶν. «Θά μέ συνοδεύει πάντοτε ἡ ἀνάμνηση τῆς συνεδρίασης τῆς Βουλῆς μετά τήν ἄνανδρη δολοφονία τοῦ Παύλου Μπακογιάννη. Ὅταν ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης παραμέρισε τή βαριά προσωπική ὀδύνη γιά νά στείλει ἕνα μήνυμα ἑνότητας. Μέ τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου νά σπεύδει νά τόν συλλυπηθεῖ δηλώνοντας τήν κοινή ἀντίθεση στήν τρομοκρατία. Σήμερα, λείπουν ἀντίστοιχοι συμβολισμοί. Μᾶς λείπουν μικρές κινήσεις μέ ἰσχυρό ἀποτύπωμα» δήλωσε χαρακτηριστικῶς.

Ἀνεκοίνωσε ὅτι θά συνεχίσει, ἐάν κερδίσει τίς ἐκλογές, νά ἀξιοποιεῖ πρόσωπα πού κινοῦνται ἐκτός πολιτικῆς. Ὅπως εἶπε, οἱ ἀλλαγές πού θέλει νά ὑλοποιήσει τήν δεύτερη τετραετία μποροῦν νά γίνουν ἀξιοποιῶντας τόσο «τό στελεχιακό δυναμικό τῆς ΝΔ ὅσο καί τίς εὐρύτερες μεταρρυθμιστικές δυνάμεις», φέρνοντας ὡς παράδειγμα τό ψηφοδέλτιο Ἐπικρατείας. Προσέθεσε δέ ὅτι ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ 2019 «ἡ ΝΔ ἐξέφρασε αὐτό τό εὐρύ μεταρρυθμιστικό ρεῦμα, πού ἔχοντας δώσει σκληρή μάχη κατά τοῦ λαϊκισμοῦ, ἤθελε νά γίνει ἡ Ἑλλάδα μιά χώρα πραγματικά εὐρωπαϊκή.»

Σέ ἐρώτηση πού ἀφοροῦσε στήν ἐξέλιξη τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης καί ἐάν θά δημιουργοῦσε ἕναν ψηφιακό κλῶνο τοῦ ἑαυτοῦ του γιά τούς ἀγαπημένους του ἀλλά καί τούς πολῖτες τοῦ μέλλοντος, ὁ κ. Μητσοτάκης δέν ἔκρυψε τόν προβληματισμό του γιά τήν ταχύτητα ἐξελίξεως τῆς τεχνολογίας. «Ἡ τεχνητή νοημοσύνη εἶναι μία ἀπό τίς μεγαλύτερες προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας. Οἱ εὐκαιρίες πού δημιουργεῖ εἶναι ἀναρίθμητες, ὅπως πολλές εἶναι καί οἱ ἀνατροπές πού κυοφορεῖ. Προσωπικά, παρακολουθῶ μέ προσοχή τίς ἐξελίξεις καθώς θεωρῶ ὅτι σέ αὐτές ἡ χώρα μας μπορεῖ νά πρωταγωνιστήσει σέ διεθνές ἐπίπεδο. Ἀπό τήν ἄλλη, ὡστόσο, δέν σᾶς κρύβω ὅτι μέ προβληματίζει ἡ ταχύτητα ἐξέλιξης τῆς τεχνολογίας. Καί ἀναρωτιέμαι ἄν θά πετύχουμε νά ἀνταποκριθοῦμε καί νά προσαρμοστοῦμε ἐγκαίρως» ἀπήντησε, παραδεχόμενος ὅτι οἱ δικές μας γενιές δέν εἶναι ἕτοιμες νά ἀποδεχθοῦν ἕνα ψηφιακό ἀντίγραφο τοῦ ἑαυτοῦ τους ἤ ὅσων ἀγαποῦν, πού θά τό ἔχουν δίπλα τους γιά πάντα.ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ FACEBOOK ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ(ΚΛΙΚ)

22/5/23 8:51 μ.μ.

Δημοσίευση σχολίου

1Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

  1. Ο ΛΟΥΑ ΛΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΖΑΜΠΟΥΜΠΟΥ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΛΑΕ!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !