ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Δείτε σε πόσα καθήκοντα και υποχρεώσεις ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ (και πρέπει να πιστεύουν) οι υγειονομικοί, αλλά επειδή δεν θέλουν τα συγκεκριμένα covid-εμβόλια "δεν πιστεύουν στην επιστήμη" και απομονώνονται από Μητσοτάκη-Πλεύρη

newspull
0
newspull : Είναι πολλά τα καθήκοντα  και οι υποχρεώσεις των υγειονομικών, νοσηλευτών και  γιατρών. Ειναι παρανοϊκό λοιπόν επειδή μερικοί από αυτούς  δεν δέχονται να εκχύσουν στα σώματα τους ΜΟΝΟ τα αμφίβολης αποτελεσματικότητας και πολλών παρενεργειών (όπως δείχνουν πλέον εκατοντάδες έρευνες) covid-εμβόλια, αυτοί να απομονώνονται και να περιθωριοποιούνται από τον πρωθυπουργό και τον κ.Πλεύρη..
Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε μια λίστα με τις Αρμοδιότητες – Καθήκοντα των Νοσηλευτών... 

Σε όλα αυτά που ακολουθούν(και σε πολλά άλλα) λοιπόν οι ανεμβολίαστοι(μόνο για covid) υγειονομικοί  ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ, αλλά κατά τα άλλα δεν "πιστεύουν στην επιστήμη..." κατά τον κ.Πλεύρη..

Αρμοδιότητες – Καθήκοντα Νοσηλευτών: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το «καθηκοντολόγιο» 

(από www.healthview.gr


12-08-2022

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα για τον ορισμό των αρμοδιοτήτων – καθηκόντων των Νοσηλευτών –τριών των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αναλυτικά η απόφαση:

Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Νοσηλευτή -τριας

Ο Νοσηλευτής-τρια εκτελεί τις κάτωθι ενέργειες κατά περίπτωση:

(α) Αυτόνομες Νοσηλευτικές Πράξεις Νοσηλευτή -τριας

 1. Η παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις του, εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους.
 2. Η αξιολόγηση των βιολογικών, ψυχικών, διανοητικών, κοινωνικών και πολιτισμικών αναγκών, καθώς και των προβλημάτων υγείας – υπαρχόντων ή/και δυνητικών των ασθενών και του οικογενειακού περιβάλλοντος.
 3. Η λήψη νοσηλευτικού ιστορικού:

α) Η συλλογή δεδομένων μέσω της συνέντευξης και της παρατήρησης.

β) Η διενέργεια κλινικής νοσηλευτικής εξέτασης και η έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών όλων των οργανικών λειτουργιών.

γ) Η νοσηλευτική αξιολόγηση και η συνεκτίμηση των διαθέσιμων διαγνωστικών ευρημάτων.

δ) Η μέτρηση, η καταγραφή και η αξιολόγηση των ζωτικών σημείων.

 1. Η συνεκτίμηση της κλινικής σημασίας των ευρημάτων της αξιολόγησης του ασθενούς με τα υπόλοιπα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού και τη διεπιστημονική ομάδα.
 2. Η αναγνώριση των υπαρκτών και δυνητικών προβλημάτων υγείας, ο ορισμός και η ιεράρχηση των νοσηλευτικών διαγνώσεων και των προβλημάτων που μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτόνομες νοσηλευτικές παρεμβάσεις ή σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας.
 3. Η ανάπτυξη και η ανάλογη τροποποίηση του σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας με βάση τα ευρήματα της αξιολόγησης, τις επιθυμίες, τις αξίες, τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και τις προτεραιότητες του ασθενούς.
 4. Η εφαρμογή, η επίβλεψη και η υλοποίηση του σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας, με βάση επιστημονικές αρχές και δεδομένα (evidence based practice), για κάθε ασθενή για τον οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη και η εφαρμογή των ισχυόντων νοσηλευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών μέσω της νοσηλευτικής διεργασίας.
 5. Η επεξήγηση και η αποσαφήνιση των διαδικαστικών μέτρων και θεραπευτικών διαδικασιών στον ασθενή, προκειμένου να εξασφαλίσει την κατανόηση και τη συνεργασία του.
 6. Η προετοιμασία και η ενημέρωση των ασθενών για τις διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες.
 7. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των ασθενών και των οικογενειών με βάση τις τρέχουσες ή/και δυνητικές τους ανάγκες για αυτοφροντίδα και προαγωγή της ανεξαρτησίας τους και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 8. Η άσκηση συμβουλευτικής σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, ανάλογα με την ειδίκευσή του/της.
 9. Η εκπαίδευση και η υποστήριξη του ψυχικά ασθενούς για τη βελτίωση και ανάπτυξη ατομικών, και κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων.
 10. Η εφαρμογή τεχνικών αποκλιμάκωσης της έντασης και η διαχείριση της ψυχοκινητικής διέγερσης.
 11. Η εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών και συστάσεων, των ορθών κλινικών και νοσηλευτικών πρακτικών, για τις διαδικασίες χορήγησης, φύλαξης, ασφάλειας των φαρμάκων και των ελεγχόμενων φαρμάκων.
 12. Η ανάθεση, η καθοδήγηση και η επίβλεψη της εργασίας των βοηθών νοσηλευτών και του βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού.
 13. Η καθοδήγηση, ο συντονισμός, η επίβλεψη και η εκπαίδευση των ειδικευόμενων νοσηλευτών, φοιτητών, των σπουδαστών και των μαθητευόμενων των σχολών νοσηλευτικής.
 14. Η καθοδήγηση και ο προσανατολισμός του νεοεισερχόμενου στην υγειονομική μονάδα νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και η μέριμνα για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του.
 15. Η αναγνώριση των κλινικών προβλημάτων, η ανάπτυξη ερευνητικών προτάσεων και η διεξαγωγή κλινικών ερευνών με σκοπό την πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και της βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας, τηρώντας τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς και συστάσεις του Νοσηλευτικού Ιδρύματος.
 16. Η εισήγηση κριτηρίων ποιότητας και ασφάλειας της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας και η τροποποίηση νοσηλευτικών πρακτικών με βάση τα ερευνητικά δεδομένα και τις κατευθυντήριες οδηγίες των επιστημονικών και θεσμοθετημένων οργάνων.
 17. Η συμμετοχή σε επιτροπές αντίστοιχες των νοσηλευτικών αρμοδιοτήτων του.
 18. Η συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας υγείας και με εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας σε περίπτωση μαζικών καταστροφών και άλλων έκτακτων καταστάσεων.
 19. Η συμμετοχή στον καθορισμό της πολιτικής υγείας στον εργασιακό του/της χώρο και σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων του συστήματος υγείας.
 20. Η άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς του/της με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
 21. Η παροχή πληροφοριών στον ασθενή και τους οικείους του σε θέματα που αφορούν:

α) Τη λειτουργία του νοσοκομείου.

β) Τη νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας.

γ) Την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή.

δ) Την κάλυψη προϊόντων και υπηρεσιών από ασφαλιστικούς φορείς.
Tο NEWSPULL.GR είναι blog ΦΙΜΩΜΕΝΟ απο το facebook.ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΕΓΚΥΡΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΕΔΩ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΕΙΕΣ!!


Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !