ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ: Μία… «covid free» συναυλία στὸ Τὲλ Ἀβίβ, ἔδειξε τὸ ποῦ θὰ μᾶς ὁδηγήσει αὐτὸ τὸ φασιστικὸ μέτρο

newspull
0


 Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης

Πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ: Ἕνα μέτρο ποὺ μᾶς παραπέμπει στὸ ζοφερὸ παρελθόν. Ἕνα μέτρο ποὺ θὰ ζήλευαν ἀκόμα καὶ οἱ ναζιστικὲς δυνάμεις τοῦ Ἄξονα.
Τὸ σκηνικὸ ποὺ διαμορφώνεται σιγὰ σιγὰ στὴν Εὐρώπη ἀπὸ ἡγέτες κρατῶν καὶ ἀξιωματούχους ποὺ ἐργάζονται πυρετωδῶς γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ, μᾶς ἀποδεικνύει πὼς βρισκόμαστε ἐνώπιον μίας ζοφερῆς πραγματικότητας ποὺ θὰ ζήλευαν ἀκόμα καὶ οἱ ναζιστικὲς δυνάμεις τοῦ Β’ Παγκοσμίου.
Ἡ ἐπιμονή τοῦ κ. Μητσοτάκη καὶ τῶν ὑπόλοιπων Εὐρωπαίων ἑταίρων γιὰ ἕνα (οὐσιαστικὰ ἄχρηστο) πιστοποιητικό, ποὺ θὰ πιστοποιεῖ ἀνθρώπους ποὺ θὰ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ μέν, ἀλλά θὰ μποροῦν νὰ μεταδώσουν (ἢ ἀκόμα καὶ νὰ νοσήσουν ἐλαφρὰ ἀπὸ) τὸν ἰὸ δέ, φανερώνει πὼς οἱ λόγοι ἐφαρμογῆς αὐτοῦ... τοῦ μέτρου, λιγότερη σχέση ἔχουν μὲ τὴν προστασία τῆς ὑγείας καὶ περισσότερη μὲ τὴν ἀνάδυση ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων, μαζικοῦ ἐλέγχου τῶν πολιτῶν.

Ἕνα πρωτο δείγμα αὐτοῦ τοῦ κοινωνικοῦ ἐφιάλτη ποὺ ἀπειλεῖ νὰ χωρίσει τοὺς λαοὺς σὲ «καθαροὺς» καὶ «ἀκάθαρτους», εἴδαμε στὴν πρωταθλήτρια χώρα τῶν ἐμβολιασμῶν, τὸ Ἰσραήλ. Στὸ Τὲλ Ἀβὶβ πραγματοποιήθηκε τὸν Φεβρουάριο ἡ πρώτη συναυλία ἐμβολιασμένων στά πλαίσια ἑνὸς προγράμματος γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῶν πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων στὴ χώρα.

Ὅλοι οἱ θεατὲς τῆς συναυλίας ἦταν ὑποχρεωμένοι νὰ παρουσιάσουν ἕνα «πράσινο διαβατήριο», δηλαδὴ ἕνα πιστοποιητικὸ ἐπικυρωμένο ἀπὸ τὶς κρατικὲς ἀρχές, τὸ ὁποῖο ἀποδεικνύει ὅτι εἶχαν λάβει καὶ τὶς δύο δόσεις ἑνὸς ἐμβολίου περισσότερο ἀπὸ μία ἑβδομάδα πρὶν τὴν ἐκδήλωση ἢ ὅτι εἶχαν ἀναρρώσει ἀπὸ τήν Covid-19.

Ἀσφαλῶς ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι φοροῦσαν μάσκες καὶ κρατοῦσαν ἀποστάσεις σάν νὰ μὴν εἶχαν ἐμβολιαστεῖ ποτέ.  Ἂλλο ἕνα τραγικὸ στοιχεῖο τῆς ὑπόθεσης τοῦ ἀνόητου πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ, ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἀμφιλεγόμενη ἀποτελεσματικότητα τῶν mRNA ἐμβολίων. Οἱ δῆθεν «προνομιοῦχοι» μὲ τὰ «πράσινα διαβατήρια» συγκεντρώθηκαν σὲ μία συναυλία ποὺ ἀπέπνεε μία ἰσχνὴ ψευδαίσθηση ἐλευθερίας, κι ὡστόσο αὐτὴ ἡ «ἐλευθερία» τους, δὲν μπόρεσε νὰ τοὺς ἀπαλλάξει οὔτε καν ἀπὸ τὶς μάσκες.

Πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ: Τὸ τελειωτικὸ χτύπημα

Κάπως ἔτσι ἔρχεται ὅμως τὸ τελειωτικὸ χτύπημα γιὰ τὴν προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἡ σύμβαση τοῦ Ὀβιέδο (1997) πετιέται στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων ἀπὸ ὅσα κράτη ὑποστηρίζουν τὸ πιστοποιητικό, ἀφοῦ ναὶ μὲν παρουσιάζουν τὸν ἐμβολιασμὸ ὡς προαιρετικὸ (ἐπειδὴ γιὰ κάθε ἰατρικὴ πράξη, ἀπαραίτητη προϋπόθεση εἶναι ἡ ΕΛΕΥΘΕΡΗ συναίνεση τοῦ ἀνθρώπου), ἄλλα τὸ ἴδιο τὸ κράτος ΕΚΒΙΑΖΕΙ τὸν πολίτη, διότι εκ τῶν πραγμάτων τόν ἀπειλεῖ πὼς ἂν δὲν ἐμβολιαστεῖ, τὸν περιμένει ἡ ἐξοντωτικὴ ποινὴ τῆς κοινωνικῆς (ἢ καὶ ἐπαγγελματικῆς) ἀπομόνωσης.

Ἐπὶ τοῦ παρόντος στό Ἰσραήλ, τὰ γυμναστήρια, οἱ πισίνες, τὰ θέατρα καὶ τὰ ξενοδοχεῖα εἶναι ἀνοιχτὰ μόνο γιὰ τοὺς κατόχους τῶν «πράσινων διαβατηρίων». Εἶναι ἢ δὲν εἶναι ὁλοκληρωτισμὸς αὐτὸ ποῦ συντελεῖται;

Οἱ λαοί δέν μπορεῖ νὰ μείνουν ἀπαθεῖς ἀπέναντι σὲ τέτοια τερατουργήματα. Κράτη ξεκινοῦν νὰ χρησιμοποιοῦν τέτοιου τύπου πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις, ὅπως αὐτὴ ποὺ ἔγινε στὸ Τὲλ Ἀβίβ, γιὰ νὰ τὶς χρησιμοποιήσουν ὡς κίνητρο (στυγνὸς ψυχολογικὸς ἐκβιασμὸς λέγεται αὐτὸ) γιὰ τοὺς σκεπτικιστὲς τῶν ἐμβολίων. Δηλαδὴ ἀφοῦ δὲν μποροῦν νὰ σὲ πείσουν νὰ κάνεις ἐμβόλιο γιὰ νὰ ἔχεις τὴν ὑγεία σου, θὰ σὲ πείσουν νὰ κάνεις ἐμβόλιο γιὰ νὰ ἔχεις τὴν ἐλευθερία σου.

Τὸ ὅλο θέμα, πέρα ἀπὸ τὸν κοινωνικὸ ἀποκλεισμό, προσκρούει ἀσφαλῶς καὶ στὴν (μὴ) προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων. Τὰ πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ δημιουργοῦν σοβαρότατες διακρίσεις μεταξὺ τῶν ἀτόμων μὲ βάση τὴν κατάσταση τῆς ὑγείας τους. Δὲν εἶναι μόνο ὅτι δὲν θὰ μπορεῖς νὰ μπεῖς στὸ χ θέατρο γιὰ νὰ παρακολουθήσεις μία παράσταση, ἀλλά καὶ ὅτι αὐτομάτως ὅλος ὁ κοινωνικός σου περίγυρος θὰ μπορεῖ νὰ συμπεράνει ἂν ἔχεις ἐμβολιαστεῖ ἢ ὄχι. Μιλᾶμε γιὰ τὸ ἄκρον ἄωτον τοῦ κοινωνικοῦ στιγματισμοῦ. Τὸ μόνο ποὺ θὰ λείπει θὰ εἶναι μία ταμπέλα στὸ στῆθος ποὺ θὰ γράφει… «δὲν εἶμαι ἐμβολιασμένος»…

Καὶ ὄλα αὐτὰ προωθοῦνται ἀπὸ κράτη (συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Ἑλλάδας ἀσφαλῶς) ποὺ οἱ κυβερνήσεις τους ὑποτίθεται πώς… μάχονται ἐνάντια σὲ κάθε μορφὴ διάκρισης καὶ ψηφίζουν αὐστηρούς… ἀντιρατσιστικοὺς νόμους!

Δὲν μιλάμε γιά… θεωρίες συνομωσίας. Εἶναι γεγονότα ποὺ συμβαίνουν ἤδη. Ὁ ἰὸς καὶ τὰ ἐμβόλια ἐργαλειοποιοῦνται πλήρως γιὰ νὰ ἐφαρμοστοῦν μέτρα ποὺ ὑπὸ κανονικὲς συνθῆκες δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιβληθοῦν οὔτε σὲ ὁλόκληρες δεκαετίες. Σὲ κάποιες περιπτώσεις κρατῶν, δὲν τηροῦνται καν τὰ προσχήματα τοῦ (δῆθεν) μὴ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ. Στό Βατικανὸ κατέστη ὑποχρεωτικός, ὅπως καὶ πρόσφατα συνέβη τὸ ἴδιο στή Γαλικία. Καὶ στὴν Ἑλλάδα βέβαια ξεκινήσαμε νὰ βλέπουμε ἀπολύσεις σὲ ἄτομα ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἐμβολιαστοῦν.

Στὸ Ἰσραήλ ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα γιὰ Ἰσραηλινούς πού ἐπιστρέφουν στὴ χώρα τους ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ μποροῦν πλέον νὰ ἀποφύγουν τὴν ὑποχρεωτικὴ καραντίνα σὲ ξενοδοχεῖα, ἔχοντας τὴν ἐπιλογὴ νὰ φορέσουν ἕνα… ἠλεκτρονικὸ βραχιόλι παρακολούθησης ποὺ θὰ εἰδοποιεῖ τὶς ἀρχὲς σὲ περίπτωση ποὺ παραβιαστεῖ ἡ ὑποχρεωτικὴ κατ’ οἶκον ἀπομόνωση.

Εὐτυχῶς ὑπάρχουν ἀκόμα κάποιες τοποθετήσεις ἀξιωματούχων ποὺ δηλώνουν σκεπτικοὶ ἢ ἀντίθετοι σὲ αὐτὸ τὸ ρατσιστικὸ ἔκτρωμα, ὅπως τοῦ Γάλλου προέδρου Ἐμανουὲλ Μακρόν, ποὺ δήλωσε πώς: «δὲν θὰ δεχτεῖ ἕνα σύστημα ποὺ προϋποθέτει τὴν πρόσβαση σὲ ἐκείνη ἢ τὴν ἄλλη χώρα μὲ πιστοποιητικὸ» καὶ πὼς «ἕνα τέτοιο ἔγγραφο δὲν πρέπει νὰ παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα σὲ ἄτομα ποὺ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ».

Ἀλλά καί ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας Σεργκέι Λαβρὸφ δήλωσε γιὰ τὸ θέμα πώς: «Πολλοὶ λένε ὅτι ἡ ἰδέα ἀντίκειται στοὺς κανόνες τῆς Δημοκρατίας, γιατί ὑπάρχει μία ἀπόφαση στὴν ΕΕ ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς εἶναι ἐθελοντικός. Ἐὰν ὑπάρξει αὐτὸ τὸ διαβατήριο Covid, αὐτὸ θὰ ἀντίκειται στὴν ἀρχὴ τοῦ ἐθελοντισμοῦ. Ἄρα, οἱ πολίτες θὰ ἀναγκαστοῦν (σ.σ. νὰ ἐμβολιαστοῦν). Θὰ δοῦμε πῶς θὰ τελειώσει. Ἐλπίζω, ἡ ἀπόφαση θὰ ληφθεῖ ἀφοῦ ἔχει ληφθεῖ ὑπόψιν ἡ γνώμη τῶν κρατῶν - μελῶν καὶ νὰ μὴν τοὺς ἐπιβληθεῖ. Ὁ παράγοντας περὶ ἐθελοντισμοῦ εἶναι πολὺ σημαντικός».

Ἕνα εἴναι σιγουρο. Τὸ πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ ἀποτελεῖ μία κερκόπορτα ποὺ ἂν οἱ λαοὶ ἐπιτρέψουν νὰ ἀνοίξει, θὰ σαρωθοῦν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἔτσι ὅπως τὰ γνωρίζαμε ἕως τώρα.

sportime


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΔΩ(ΚΛΙΚ)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : Σχόλιο newspull για τον συνωστισμό σε πάρκα των δήμων


8/3/21 8:02 μ.μ.


Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !