ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Επιστολή της Α.ΚΙ.Ο.Ε. στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο: Σταματήστε τον έλεγχο των ΜΥΦ έτους 2014 – Είναι υπερβολική και άδικη η επιβολή προστίμων

newspull
0


 Επιστολή

Της

 Ανεξάρτητης Κίνησης

Οικονομολόγων Ελλάδας

Α.ΚΙ.Ο.Ε.

Μ. Μπότσαρη 64 Χανιά

teamakioe@gmail.com

Τηλ. 6944522935

Χανιά 25/11/2020

 

Προς

Τον  Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Κοινοποίηση :

Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

 

Θέμα : ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΥΦ ΕΤΟΥΣ 2014 – Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΤΩΝ   (ΑΔΙΚΩΝ) ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

 

Κύριε Υπουργέ

Κύριε Δοικητά

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές

Τις τελευταίες  ημέρες  οι  Δ.Ο.Υ  έχουν αρχίσει  την  αποστολή  ειδοποιητηρίων κλήσεως σε ακρόαση   και την επίδοση καταλογιστικών πράξεων  σε επιχειρήσεις σχετικά με την υποβολή «εκπρόθεσμων» δηλώσεων ΜΥΦ για το έτος 2014 .  Ο ρυθμός αποστολής και επιδόσεως  είναι καταιγιστικός  γιατί στα τέλη Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους (πρακτικά στις  10/12/2020) παραγράφεται το δικαίωμα της φορολογικής αρχής για τον έλεγχο των υποθέσεων του έτους που έληξε στις 31/12/2014.

Ήδη από τότε που άρχισε να ισχύει το μέτρο των ΜΥΦ πολλά έχουν γραφτεί τόσο για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν την εφαρμογή του μέτρου,  όσο  και για την  λειτουργικότητά του. Οι εργατοώρες που έχουν δαπανηθεί από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων ή τα λογιστικά γραφεία εκτιμούμε ότι ήταν αντιστρόφως ανάλογες της αποτελεσματικότητας του μέτρου.

Ειδικά το έτος 2014, πρώτη χρονιά που τέθηκε η υποβολή των ΜΥΦ σε ισχύ, παρουσιάστηκαν  πολλές  δυσχέρειες  που αναγνωρίσθηκαν και από πλευράς  Υπουργείου Οικονομικών  , με αποτέλεσμα την  επιμήκυνση  της   καταληκτικής  προθεσμία υποβολής τους έως το  2016.

Ωστόσο  η παράλειψη   του Υπουργείου Οικονομικών  να τακτοποιήσει  έγκαιρα νομοθετικά  ένα ζήτημα το οποίο  γνώριζε σε όλες τις τεχνικές  του λεπτομέρειες   ,άνοιξε τον ασκό του αιόλου με αποτέλεσμα    επιχειρήσεις να καλούνται  να καταβάλουν αδίκως πρόστιμα , ενώ  συνάδελφοι να διαχειρισθούν διενέξεις με τους πελάτες τους σχετικά με την υπαιτιότητα για αυτή την κατάσταση .

Ετσι  ενώ στην πράξη δεν υπάρχει αμέλεια ή δόλος τόσο στις επιχειρήσεις , όσο και στους συναδέλφους  λογιστές , διαπιστώνουμε την  έκδοση  καταλογιστικών πράξεων και την επιβολή  προστίμων στις  ακόλουθες περιπτώσεις :

Α) Υποβολές καταστάσεων πελατών-προμηθευτών  έτους 2014 ,στο χρονικό διάστημα από 21/01/2016 έως και 25/01/2016 , κατά το οποίο είχε ανακοινωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο , «σιωπηρή παράταση» υποβολής.

Β) Υποβολές διορθωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών 2014 , για διορθώσεις σε ποσά μικρότερα των 100 ευρώ , ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 της ΠΟΛ 1051/2016 της ΓΓΔΕ  «Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.» 

Γ) Υποβολές καταστάσεων πελατών-προμηθευτών  έτους 2014 ,όπου ενώ έγινε εμπρόθεσμα η υποβολή τους , ωστόσο λόγω τεχνικών δυσχερειών στην εφαρμογή υποβολής , είτε έγινε αποδεκτή ως εκπρόθεσμη  η υποβολή , είτε η συγκεκριμένη υποβολή  απορρίφθηκε .

Δ) Υποβολές  διορθωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών 2014 , με κοινό αρχείο υποβολής τόσο για πελάτες όσο και για προμηθευτές . Λόγω όμως διαφορετικής καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής  το σύστημα θεώρησε ως εκπρόθεσμη την υποβολή της καταστάσεως πελατών , ενώ αυτή  και  είχε ήδη υποβληθεί  εμπρόθεσμα , αλλά ούτε  παρουσίαζε διαφορές σε σχέση με την αρχική υποβολή.

Βάσει των ειδοποιητηρίων  και των καταλογιστικών  πράξεων λοιπόν τα λογιστήρια των επιχειρήσεων υποχρεούνται να διατυπώσουν τους λόγους εκπρόθεσμων υποβολών , ώστε  να μην επιβληθούν τα σχετικά πρόστιμα. Ειδικά στην περίπτωση των εκπρόθεσμων τροποποιήσεων, τα λογιστήρια καλούνται να προβούν σε συγκρίσεις μεταξύ των αρχικών εμπρόθεσμων και τροποποιητικών εκπρόθεσμων δηλώσεων,  ενώ  η πλατφόρμα-εφαρμογή  των ΜΥΦ δεν βοηθάει ικανοποιητικά σε αυτή τη διαδικασία. Η τακτική  δε που ακολουθείται από τον έλεγχο είναι να επιβάλλονται , με μια τυπική και εν πολλοίς τυποποιημένη διαδικασία , πρόστιμα ανά δήλωση (μηνιαία ή τριμηνιαία) και κατηγορία (έσοδα ή έξοδα ) , χωρίς διεξοδική έρευνα από πλευράς υπηρεσίας .

Με αφορμή αιτήματα φορέων  λογιστών που  έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών , αναφορικά με τον έλεγχο υποβολών  καταστάσεων πελατών– προμηθευτών, ημερολογιακού έτους 2014  η ΑΑΔΕ  με την εγκύκλιο ΔΕΛ Α 1127318 ΕΞ 2020/30-10-2020 προσπαθεί , με  χαρακτηριστική αργοπορία,  να δώσει λύσεις  στα προβλήματα που προέκυψαν , ωστόσο  το έγγραφο αυτό αντιμετωπίζει αλυσιτελώς  το όλο  ζήτημα και αφήνει τελικά   ως  μοναδική επιλογή την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών εκ μέρους των θιγόμενων επιχειρήσεων . Να σημειωθεί εδώ πως σε μεγάλο βαθμό οι ενδικοφανείς αυτές προσφυγές δικαιώνουν όσους τις άσκησαν .

Δεν είμαστε αντίθετοι στον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος μέσω μέτρων που διευκολύνουν το διασταυρωτικό έλεγχο. Δεν  υπερασπιζόμαστε αυτόν που απέκρυψε φορολογητέα ύλη , αλλά αυτόν  που πάνω στο φόρτο εργασίας  , υπέβαλε ,αλλά η υποβολή του θεωρήθηκε εκπρόθεσμη λόγω των τεχνικών προβλημάτων της εφαρμογής  και αυτόν που διέφυγε της προσοχής του  και υπέβαλε εκπρόθεσμα  καταστάσεις με μικροδιαφορές ανούσιες ως προς τον έλεγχο .Επιβάλλεται , έστω και στην ύστατη στιγμή , να γίνει αντιληπτό  το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και οι διαστάσεις που έχει λάβει το ζήτημα υποβολής των καταστάσεων  ΜΥΦ του έτους 2014.

Τρόποι για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση θεωρούμε ότι μπορούν να βρεθούν. Επιβάλλεται να αντιμετωπίσετε το θέμα με κατανόηση και όχι με αποκλειστικά εισπρακτικό χαρακτήρα, να το αντιμετωπίσετε άμεσα  νομοθετικά στα πλαίσια των αρχών της χρηστής διοίκησης  , που αποτελεί και υποχρέωση της πολιτείας ,  διαγράφοντας  τα ήδη επιβληθέντα πρόστιμα , σταματώντας  την σύνταξη και την αποστολή καταλογιστικών πράξεων , επιστρέφοντας στις επιχειρήσεις όσα ποσά τέτοιων προστίμων έχουν ήδη καταβληθεί  και απαλλάσσοντας  αυτές από το βάρος και τις δαπάνες σύνταξης και υποβολής ενδικοφανών  προσφυγών.

Με Τιμή

Αλεβιζάκης Παναγιώτης

Μέλος της ΚΔ του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος

Εκ/πος της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας


newspull.gr


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΔΩ(ΚΛΙΚ)

 Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !