ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Ανοικτή επιστολή απο Κοινοτική Παράταξη που έλαβε 65% προς τον Υπουργό Εσωτερικών: '' Η Κοινότητα είναι η ψυχή μας ... ''

newspull
0
Αγαπητέ κύριε Τάκη Θεοδωρικάκο

Κατ΄αρχήν σας συγχαίρω για την επιλογή σας στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών, της νέας μας Κυβέρνησης και εύχομαι κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.

Κατοικώ στην Κοινότητα Ερυθρών, του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, του οποίου και είμαι δημότης. Ο εν λόγω Δήμος, που βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, διακρίνεται από ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, καλύπτει μία τεράστια έκταση, το μέγεθος της οποίας ανέρχεται σε 426,197 τετραγωνικά χιλιόμετρα, διαθέτει μικρό μέγεθος πληθυσμού της ποσοτικής τάξης των 17.885 κατοίκων και συναποτελείται από τέσσερις (4) γεωγραφικά διάσπαρτες Κοινότητες (Μάνδρας, Ερυθρών, Βιλίων και Οινόης), στις οποίες περιλαμβάνονται 23 επίσης διάσπαρτοι οικισμοί.

Ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας τελεί κατά τα τελευταία έτη σε κατάσταση διαχειριστικής και διοικητικής κατάρρευσης. Οι αιτίες της κατάστασης αυτής δεν αναζητούνται μόνο στις συνέπειες της καταστροφικής πλημμύρας της 15ης Νοεμβρίου 2017, αλλά κυρίως στο δημαρχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης και διαχείρισης των κοινών μας πραγμάτων. Το μοντέλο αυτό, απότοκο της καλλικρατικής οργάνωσης των Ο.Τ.Α., είχε και εξακολουθεί να έχει (στον βαθμό που συνεχίζει να εφαρμόζεται) ως κύρια χαρακτηριστικά, την υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπο του εκάστοτε Δημάρχου, την  έλλειψη τήρησης ακόμη και των προβλεπόμενων, και έστω και ισχνών, δημοκρατικών διαδικασιών, την  αδιαφάνεια και την παντελή απουσία κοινωνικού ελέγχου των δημοτικών πεπραγμένων καθώς επίσης και την έλλειψη κάθε μορφής ενδοδημοτικής αποκέντρωσης. Μερικές από τις κύριες συνέπειες της εφαρμογής του μοντέλου αυτού, ήταν η έλλειψη ορθολογικού προγραμματισμού, η υποβάθμιση των Κοινοτήτων και η ενδυνάμωση των ενδοδημοτικών ανισοτήτων, η κακοδιοίκηση καθώς επίσης και η περιθωριοποίηση του πολίτη και η υποβάθμιση του σε πολιτικό πελάτη. Με λίγα λόγια το καλλικρατικό μοντέλο τοπικής διοίκησης, διαμόρφωσε ένα βλαχοδημαρχιακό τρόπο άσκησης εξουσίας και μία αντίστοιχη αντίληψη διαχείρισης των πραγμάτων. Τόσο ο βλαχοδημαρχιακός τρόπος άσκησης εξουσίας όσο και η σχετική αντίληψη, έθεσαν στο πεδίο της πλήρους αδιαφορίας, κεντρικά ζητήματα, που αφορούν την τοπική διοίκηση, όπως λ.χ.  η ανάγκη εκσυγχρονισμού και αποτελεσματικότητας των δημοτικών υπηρεσιών και μέσων προς κοινωνική εξυπηρέτηση των πολιτών, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα τοπικά προβλήματα. Τούτο είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την διοικητική και διαχειριστική κατάρρευση του Δήμου μας.

Μπροστά στην κατάσταση αυτή και με σκοπό την αντιμετώπισή και υπέρβασή της, οι κάτοικοι της Κοινότητας των Ερυθρών, που βρίσκεται στο απώτατο βορειοδυτικό άκρο του Δήμου και της Αττικής, αποφασίσαμε να πάρουμε την τύχη του χωριού μας στα χέρια μας. Για το λόγο αυτόν, και αξιοποιώντας πλήρως ακόμη και τις λυμφατικές μεταρρυθμίσεις του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», ιδρύσαμε και θέσαμε σε λειτουργία την κοινοτική παράταξη «Ερυθρές ξανά μπροστά» της οποίας, οι διακηρυκτικές της αρχές είναι η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ και η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ του τόπου μας. Στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, οι συμπολίτες μας αναγνωρίζοντας κατ΄αρχήν την αξία των διακηρυκτικών μας αρχών, αλλά και την αποφασιστικότητά μας να πορευθούμε στον δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης για ένα καλύτερο μέλλον, μακριά από τα οποία συμφέροντα και τις όποιες μικροπολιτικές επιδιώξεις, μας ανέδειξε πρώτη δύναμη, δίνοντάς μας το τερατώδες ποσοστό της τάξης του 65%.

Το κίνητρο της εκλογικής επιλογής των συμπολιτών μας, δεν ήταν άλλο από την ανάγκη επιβίωσης του τόπου μας και την περαιτέρω ισόρροπη ανάπτυξή του, πράγματα που εξασφαλίζονται, αν όχι αποκλειστικά, τουλάχιστον καθοριστικά από την εφαρμογή των προαναφερόμενων διακηρυκτικών αρχών. Η σχετική αυτονομία, η καθοριστική συμμετοχή των πολιτών στην λήψη αποφάσεων, που τους αφορούν και η δημόσια λογοδοσία, βάρυναν σημαντικά στην κρίση τους και στην οριστική τους απόφαση να επιλέξουν να ζουν και να εργάζονται σε μία Κοινότητα, που θα είναι ο δικός μας κοινός κοινωνικός και πολιτικός τόπος, που θα είναι με λίγα λόγια η ψυχή μας.

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε από τον τύπο, ότι η νέα Κυβέρνηση, θα προβεί σε σημαντικές αλλαγές, του θεσμικού πλαισίου των Ο.Τ.Α., προβαίνοντας μάλιστα άμεσα και στην κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου. Στις αλλαγές αυτές, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και  σύμφωνα πάντοτε με τις πληροφορίες μας, η ενίσχυση του ρόλου του Δημάρχου και ο περιορισμός των αρμοδιοτήτων των Κοινοτήτων. Με λίγα λόγια περιλαμβάνονται αλλαγές, που δυναμώνουν το δημαρχοκεντρικό σύστημα διοίκησης των Ο.Τ.Α. και αποδυναμώνουν αντίστοιχα την ενδοδημοτική αποκέντρωση και την τοπική δημοκρατία.

Οι αλλαγές αυτές ουδόλως πρόκειται να συνεισφέρουν στην παραγωγική και αποτελεσματική διοίκηση των Ο.Τ.Α. , πράγμα, που έχει επιβεβαιωθεί από την μέχρι και σήμερα δημαρχοκεντρική λειτουργία τους, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας. Αντίθετα θα συνεισφέρουν στην αναπαραγωγή του συνόλου των αρνητικών φαινομένων, που αντιμετωπίζουμε έως και σήμερα και ως προς τα οποία ενδεικτικώς προαναφέρομαι.

Η στέρηση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων από τις Κοινότητες και η συνακόλουθη υποβάθμιση της τοπικής δημοκρατίας στο πλαίσιο της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, αποτελεί βαρύ πλήγμα για εμάς, που αγωνισθήκαμε και εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη λήψη των αποφάσεων, που μας αφορούν, στην κατάρτιση κάθε είδους προγραμμάτων έργων και δράσεων και στον έλεγχο των δημοτικών πεπραγμένων. Πρόκειται ουσιαστικά για στέρηση της δυνατότητάς μας να σχεδιάζουμε την προοπτική και γενικότερα το μέλλον του τόπου μας, σύμφωνα με τις οραματικές μας επιδιώξεις και επιθυμίες. Πρόκειται για στέρηση, που θα μας μετατρέπει από πολίτες, που υπάρχουν και λειτουργούν στο πλαίσιο μίας κοινότητας, που οι ίδιοι διαμορφώνουν, σε κατοίκους ενός οικιστικού συγκροτήματος που αναμένουν άβουλοι την έλευση ενός αδιόρατου μέλλοντος, που άλλοι προετοιμάζουν. Πρόκειται ουσιαστικά για στέρηση ψυχής. Γιατί ψυχή για εμάς είναι η ζώσα Κοινότητα, που υπάρχει, στηρίζεται και αναπαράγεται από την δυνατότητα των πολιτών της να την διαχειρίζονται και να την διοικούν.

Επομένως κάθε μέτρο, που θα συμβάλλει στον περιορισμό των κοινοτικών αρμοδιοτήτων, αποτελεί για εμάς και ένα βόλι στην καρδιά της τοπικής δημοκρατίας και στην ψυχή μας, που δεν είναι άλλη από την Κοινότητα Ερυθρών, του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας-Αττικής.

Και επειδή στην προκειμένη περίπτωση η απώλεια ψυχής ισοδυναμεί με την κοινωνική μας απαξίωση, σας γνωρίζουμε με την παρούσα, ότι θα αγωνιστούμε με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο ενάντια σε κάθε μέτρο στέρησης των ουσιωδών κοινωνικών και πολιτικών μας δικαιωμάτων.     

Κοινότητα Ερυθρών 13η Ιουλίου 2019
Με εκτίμηση

Παναγιώτης Απ. Κουτσουλέλος
Κάτοικος Κοινότητας Ερυθρών & Δημότης Μάνδρας Ειδυλλίαςnewspull.gr


Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !