ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Προβλήματα στις ιδιοκτησίες λόγω σφάλματος στον εντοπισμό του ακινήτου

newspull
0


Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, 
τοπογράφου -πολεοδόμου μηχανικού
 baklatsi@yahoo.gr

Συνεχίζεται η διαδικασία δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο στις περισσότερες περιοχές της χώρας και οι πολίτες προσέρχονται να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που είναι τα εξής: 
1. Εντυπο δήλωσης από τα Γραφεία Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά από το www.ktimatologio.gr. 2. Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας. 3. Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του στο Υποθηκοφυλακείο. 4. Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο. 5. Απλό φωτοαντίγραφο δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ομως, μαζί με τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο πολίτης είναι υποχρεωμένος, να εντοπίσει στον χάρτη του Κτηματολογίου το ακίνητό του. Ο ακριβής εντοπισμός και η οριοθέτηση όλων των ακινήτων (αγροτικών και αστικών) αποτελεί και τη βάση για τη σύνταξη και τη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου, που ως θεσμός εγγυάται και προστατεύει την ιδιοκτησία κατά μέγεθος, σχήμα και όρια. Για αυτό τον λόγο η συμμετοχή του ιδιοκτήτη είναι καθοριστική στον προσδιορισμό της ιδιοκτησίας του
.
 Πώς γίνεται ο ακριβής εντοπισμός του ακινήτου; 
Αυτό γίνεται προσκομίζοντας κάποιο από τα παρακάτω έγγραφα: α) Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (με συντεταγμένες στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87). β) Ανεξάρτητο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο είτε περιλαμβάνει στοιχεία εντοπισμού, όπως κάποιον ευρύτερο χάρτη (π.χ. Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, google maps, ορθοφωτοχάρτη ΟΚΧΕ) ή αναλυτικό οδοιπορικό σκαρίφημα, είτε συνδυάζεται με κάποια από τις επόμενες περιπτώσεις. γ) Απόσπασμα από την «Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών». δ) Απόσμασμα από την ιστοσελίδα «google maps». ε) Συντεταγμένες του κέντρου του ακινήτου κάνοντας χρήση GPS του κινητού τηλεφώνου. στ) Συντεταγμένες από τους αναρτημένους δασικούς χάρτες. ζ) Συντεταγμένες από τη δήλωση αγροτικής καλλιέργειας (ΟΣΔΕ). Προσοχή! Οι πέντε τελευταίοι παραπάνω τρόποι (γ, δ, ε, στ και ζ) για τον εντοπισμό του ακινήτου δεν είναι ακριβείς και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν ένα τοπογραφικό διάγραμμα. Βοηθούν πολύ, όμως, σε έναν κατ’ αρχήν εντοπισμό του ακινήτου, ο οποίος σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα στοιχεία του Γραφείου Κτηματογράφησης θα οδηγήσουν τους μηχανικούς που απασχολούνται σε αυτό στην τελική οριοθέτηση του κάθε ακινήτου. 
Πώς διασφαλίζομαι ότι έγινε σωστά ο εντοπισμός του ακινήτου μου; 
Το Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα με συντεταγμένες στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ’87, διασφαλίζει τον ορθό εντοπισμό και την οριοθέτηση του ακινήτου τους με ακρίβεια, στο Κτηματολόγιο. Σε κάθε περίπτωση για τον ορθό εντοπισμό στον χάρτη, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον μηχανικό, που θα σας βοηθήσει αφενός μεν στον σωστό εντοπισμό του ακινήτου στον χάρτη του κτηματολογίου κι αφετέρου θα σας προστατεύσει από πιθανά προβλήματα στο μέλλον, όπως π.χ. είναι οι ενστάσεις στο κτηματολόγιο
. Πήγα στο Γραφείο Κτηματογράφησης και μου έδωσαν μια ιστοσελίδα για τον εντοπισμό του ακινήτου μου. Αυτό δεν είναι σωστό; 
Ορισμένοι μελετητές, που έχουν αναλάβει τη σύνταξη της κτηματογράφησης περιοχών από το κράτος, για να βοηθήσουν τους πολίτες στην εύρεση της ιδιοκτησίας τους στο χάρτη και στην ορθή συμπλήρωση της δήλωσης ιδιοκτησίας τους κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, ανέπτυξαν δικές τους ηλεκτρονικές εφαρμογές με δωρεάν online υπηρεσίες, για τον γρήγορο ηλεκτρονικό εντοπισμό ενός ακινήτου. Αυτή η διαδικασία εύρεσης του ακινήτου γίνεται με χρήση υποβάθρων που έχουν παραχωρηθεί από την Ελληνικό Κτηματολόγιο καθώς και άλλων υποβάθρων που είναι ευρέως γνωστά (π.χ. Google Maps), που έχουν συμπληρωθεί με σχέδια πόλης, διανομές του Υπουργείου Γεωργίας, αναδασμούς, πράξεις εφαρμογής και άλλα υπόβαθρα, ώστε ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει γρήγορα και απλά (χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις) την ιδιοκτησία του με βάση: ü  Την οδό και τον αριθμό, για τα ακίνητα εντός των αστικών τμημάτων που διαθέτουν αρίθμηση. ü  Τον αριθμό του αγροτεμαχίου της ισχύουσας διανομής/αναδασμού/συνοικισμού. Αρκεί ο εντοπισμός του αρχικού αγροτεμαχίου ακόμη και στην περίπτωση που κατέχει τμήμα αυτού. ü  Τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου και του τελικού του οικοπέδου, εάν πρόκειται για οικόπεδο που προήλθε μέσω Πράξης Εφαρμογής. ü  Τοπωνύμια και χαρακτηριστικά σημεία, και περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή στην περίπτωση που δεν γνωρίζει κάτι από τα παραπάνω. Οταν ο πολίτης εντοπίσει το ακίνητό του, παρέχεται μέσω της εφαρμογής η δυνατότητα εκτύπωσης με το ενδεικτικό περίγραμμα της ιδιοκτησίας του και τα απολύτως απαραίτητα για τον εντοπισμό στοιχεία αυτής, έτσι ώστε να καταθέσει το διάγραμμα προσεγγιστικής θέσης του ακινήτου μαζί με τη δήλωση του στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Προσοχή! Υπόδειξη του ακινήτου γίνεται με ευθύνη του ίδιου του ιδιοκτήτη και όχι του μελετητή, που έχει αναλάβει την κτηματογράφηση της περιοχής. 
Μπήκα στον χάρτη του κτηματολογίου και δεν έβγαλα άκρη. Τι να κάνω;
 Πράγματι ο εντοπισμός του ακινήτου πάνω σε χάρτη είναι μία εύκολη διαδικασία, για τους νέους ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Οι μεγαλύτεροι όμως σε ηλικία που είναι και αυτοί που γνωρίζουν καλά την ιδιοκτησία τους, δυσκολεύονται να βρούνε τη θέση του ακινήτου τους, ιδιαίτερα μάλιστα όταν βρίσκεται σε αγροτικές ορεινές περιοχές με μεγάλη φυτική κάλυψη και χωρίς κοντινά σημεία αναφοράς (δρόμους, σπίτια, ακτογραμμή). Σε αυτή την περίπτωση για τον εντοπισμό του ακινήτου χρειάζεται να έχετε σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο διαθέτει συντεταγμένες χ και ψ στο εθνικό σύστημα συντεταγμένων, που χρησιμοποιεί και το Κτηματολόγιο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ του Κτηματολογίου, είναι ένα σύγχρονο χαρτογραφικό προϊόν, που συνδυάζει την μετρητική ποιότητα και ακρίβεια ενός τοπογραφικού διαγράμματος με τον πλούτο και την ποιότητα πληροφορίας που μπορεί να μας δώσει μία υψηλής ανάλυσης ψηφιακή αεροφωτογραφία. Εχει όμως μικρή απόκλιση από την πραγματικότητα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το τοπογραφικό διάγραμμα. 
Τελικά δεν είναι υποχρεωμένο το κράτος για την ακριβή θέση του ακινήτου μου, εφόσον κατέθεσα όλα τα δικαιολογητικά που μου ζητήθηκαν μαζί με τον εντοπισμό στον χάρτη και πλήρωσα και τα 35 ευρώ; 
Είναι γεγονός, ότι πολλοί ιδιοκτήτες, σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, αδυνατούν να πληρώσουν για τη σύνταξη πρόσφατου τοπογραφικού και αναλαμβάνουν την ευθύνη να καταθέσουν στο Κτηματολόγιο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους, μαζί με τον εντοπισμό του ακινήτου τους στον χάρτη. Ετσι πέφτουν από τα σύννεφα όταν αργότερα διαπιστώνουν, ότι τελικά υπάρχει ασυμφωνία κτηματολογίου και πραγματικότητας. Από τη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων, σε περιοχές που έχει συνταχθεί το Κτηματολόγιο, προκύπτει ότι υπάρχουν πολλά και σοβαρά προβλήματα, που οφείλονται κυρίως στον εσφαλμένο εντοπισμό των ακινήτων στο Κτηματολόγιο, με αποτέλεσμα ιδιοκτησίες να «μπαίνουν» η μία μέσα στην άλλη ή να βρίσκονται σε λάθος θέση. Η διόρθωση αυτών των λαθών (θέση, εμβαδό, συντεταγμένες), επιβαρύνει τον πολίτη και είναι κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία, με υποχρέωση την προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού του ακινήτου. 
Εγώ δεν μπορώ να επισκεφτώ το χωράφι μου, γιατί είμαι μακριά. Θα μπω στον χάρτη του κτηματολογίου και θα δείξω μια θέση στο περίπου για να κάνω τη δήλωση. Δεν μπορεί το Κτηματολόγιο να βρει την ακριβή του θέση, με βάση τους γείτονες και το τοπωνύμιο που αναγράφονται στο συμβόλαιο; 
Μετά το στάδιο συλλογής των δηλώσεων η κτηματογράφηση συνεχίζεται με την επεξεργασία των δηλώσεων και την ακριβή οριοθέτηση των γεωτεμαχίων. Σ΄ αυτή τη φάση ο μελετητής επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία των δηλώσεων ιδιοκτησίας, όπως: συμβόλαια, τοπογραφικά, δασικό χάρτη, άλλα διαγράμματα καθώς και την πραγματική κατάσταση και τοποθετεί την θέση των ακινήτων στον χάρτη, με την καλύτερη ακρίβεια που μπορεί. Τα αποτέλεσμα της επεξεργασίας γίνονται γνωστά στους πολίτες κατά την διαδικασία της ανάρτησης. Σε αυτή τη φάση είναι καλό να ελέγξετε μαζί με τα στοιχεία της δήλωσης (ταυτότητας, Α.Φ.Μ. κ.λπ.) και τα ακριβή γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου (εμβαδό, θέση κ.ά) ώστε να διορθώσετε τυχόν σφάλματα. Σε περίπτωση λάθους απαιτείται η προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.
πηγη

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !