ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

''Πάγωσε'' προσωρινά η εγκατάσταση της αφαλάτωσης στο Αλεποχώρι.Διαβάστε γιατί.

newspull
0
Ακολουθεί μέρος τη;ς ανακοίνωση απο την σελίδα του Δήμου Μάνδρας
''Στη συνεδρίαση του κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) που πραγματοποιήθηκε στις 8 Αυγούστου 2018, μετά από προσφυγή ιδιωτικής εταιρείας, έκανε δεκτή την προσφυγή της ιδιωτικής εταιρείας και ανέστειλε την διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, που έχει προσδιορισθεί να πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2018.


Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στο Δήμο λίγες ώρες πριν αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την επιλογή του οριστικού αναδόχου, που θα εγκαταστήσει τη μονάδα αφαλάτωσης και θα επιλύσει το πρόβλημα της λειψυδρίας του Αλεποχωρίου.

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί στην εντολή της ΑΕΠΠ και να αναμένει την έκδοση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων για τη συνέχιση της διαδικασίας εγκατάστασης της αφαλάτωσης.

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να κάνουμε μία αναφορά στο τι προηγήθηκε αυτής της, καταστροφικής για τους πολίτες του Αλεποχωρίου, απόφασης της ΑΕΠΠ:

Ο Δήμος απεύθυνε πρόσκληση στον μοναδικό προμηθευτή πόσιμου νερού για κατάθεση προσφοράς ώστε να συναφθεί εκ νέου σύμβαση προμήθειας για το 2018. Η πρόσκληση έληξε στις 29/5/2018 αλλά ο προμηθευτής δεν ανταποκρίθηκε, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο Δήμος

Μετά την άρνηση του μοναδικού προμηθευτή να συνάψει νέα σύμβαση προμήθειας νερού για τις ανάγκες του Αλεποχωρίου, ο Δήμος έδρασε άμεσα για την εξεύρεση κατ’εξαίρεση χρηματοδότησης για εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωση. Στις 31 Μαΐου 2018 υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών επεξηγώντας ότι πλέον δεν διαθέτει άλλη εναλλακτική λύση. Το αίτημα έγινε αποδεκτό και η χρηματοδότηση ύψους 170.000€ εγκρίθηκε στις 6 Ιουνίου 2018.

Αποφασισμένη να δώσει μάχη με τον χρόνο και τις κωλυσιεργίες της δημόσιας διοίκησης, η Δημοτική Αρχή, κινήθηκε άμεσα προκειμένου να δρομολογηθούν οι κατά νόμο διαδικασίες σύναψης σύμβασης με προμηθευτή και εγκατάστασης της μονάδας αφαλάτωσης. Πρόκειται για μία απαιτητική διαδικασία για την οποία η διοίκηση του Δήμου ήταν αποφασισμένη να αγωνιστεί για την ολοκλήρωσή της το συντομότερο δυνατόν. Έτσι στις 7/6/2018 εισήχθη έκτακτα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποδέχθηκε την χρηματοδότηση, προχώρησε σε αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού και αποφάσισε την δημοπράτηση του έργου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Η απόφαση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού αμέσως εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς έλεγχο και έγκριση ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία. Παράλληλα και προκειμένου να κερδίσει τον χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την έγκριση από την Αποκεντρωμένη η υπηρεσία του Δήμου ξεκίνησε την προετοιμασία για την σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Στις 18/6/2018 ο Δήμος παραλαμβάνει την έγκριση από την Αποκεντρωμένη και προχωρά με γοργούς ρυθμούς την σύνταξη της σχετικής μελέτης και των τευχών του διαγωνισμού ώστε να εκκινήσει άμεσα η διαδικασία δημοπράτησης και η έναρξη του διαγωνισμού με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Στις 26 και 27 Ιουνίου 2018 μεσολάβησαν οι καταστροφικές πλημμύρες στη Μάνδρα και δυστυχώς η διαδικασία του διαγωνισμού και οι υπερεντατικές προσπάθειες της Διοίκησης και των Υπηρεσιών διεκόπησαν διότι το προσωπικό του Δήμου επιφορτίσθηκε εκ νέου με την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η νέα θεομηνία που έπληξε το Δήμο.

Ωστόσο παρά την έκτακτη κατάσταση που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει, ο Δήμος κατόρθωσε στις 5/7/2018 να αναρτήσει την μελέτη στο ΚΗΔΜΗΣ ώστε να ξεκινήσει τη δημοπράτηση του έργου και να προχωρήσει τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου, που επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 8 Αυγούστου 2018 με την οριστική επιλογή του αναδόχου.

LIKE US ON FACEBOOK-ERYTHRES GO!Στις 20/7/2018 η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε με την υπ’ αριθμ. 433/2018 απόφαση τον Καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Επεξεργασίας Νερού στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας (Αφαλάτωση) για τις ανάγκες του Αλεποχωρίου» λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης.

Στις 24/7/2018 η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει ξανά και προχωρά στη λήψη της υπ’ αριθμ. 442/2018 απόφασης για την δέσμευση πίστωσης του ποσού των 170.000€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά στην αφαλάτωση του νερού για τις ανάγκες του Αλεποχωρίου.

Στην ίδια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 443/2018 εγκρίνεται η Δ40/2018 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Στις 31/7/2018 διεξάγεται ο Διαγωνισμός και η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών συνέταξε το υπ’ αριθμ. 12773/31.07.2018 Πρακτικό και ανέδειξε τον προσωρινό ανάδοχο

Την 1/8/2018 η εν λόγω Επιτροπή με το υπ’ αριθμ. 12857/1.8.2018 Πρακτικό κάνει δεκτή την οικονομική προσφορά του προσωρινού αναδόχου.

Την ίδια ημέρα, 1/8/2018, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή και με την υπ’ αριθμ. 494/2018 απόφασή της καλεί τον προσωρινό ανάδοχο σε διαπραγμάτευση για την αιτιολόγηση και βελτίωση της οικονομικής προσφοράς

Στις 3/8/2018 η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών συνεδριάζει εκ νέου και με το υπ’ αριθμ. 12997/2018 Πρακτικό της εγκρίνει τη νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά

Την ίδια ημέρα, 3/8/2018, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή και με την υπ’ αριθμ. 498/2018 απόφασή της ορίζει τον προσωρινό ανάδοχο και εγκρίνει την βελτιωμένη οικονομική προσφορά.

Στις 6/8/2018 καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να καταθέσει τα επικαιροποιημένα κατά το νόμο δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί η κατακύρωση του διαγωνισμού και να ξεκινήσει το έργο της αφαλάτωσης.

Παράλληλα ο Δήμος είχε ξεκινήσει τη διαδικασία αδειοδότησης της εγκατάστασης ώστε να είναι έτοιμος αμέσως μόλις οριστικοποιηθεί ο ανάδοχος να εγκατασταθεί άμεσα η μονάδα αφαλάτωσης και να συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης.

Στις 8/8/2018 συνεδριάζει η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και με το υπ’ αριθμ. 13270/2018 Πρακτικό προχωρά στην κατακύρωση και την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες του Αλεποχωρίου (αφαλάτωση) στον ανάδοχο.

Την ίδια ημέρα, 8/8/2018, προκειμένου να μην υπάρχει η ελάχιστη καθυστέρηση, η Οικονομική Επιτροπή συγκαλείται σε ‘Έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατακύρωση του διαγωνισμού και να ξεκινήσει το υψηλής σπουδαιότητας έργο της αφαλάτωσης.

Ωστόσο, λίγο πριν την εν λόγω συνεδρίαση και κατά επέκταση ολοκλήρωση της διαδικασίας, στις 8/8/2018, κοινοποιείται στο Δήμο η υπ’ αριθ. Α 354/2018 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με την οποία ο Δήμος οφείλει να αναστείλει την εν λόγω διαδικασία μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων στις 6 Σεπτεμβρίου 2018....''


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !