ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Άρθρο σχετικό με τις Ιχθυοκαλλιέργειες στο Πόρτο Γερμενό

newspull
1Απο:http://panagkoutsoulelos.blogspot.gr

(3 αμείλικτα ερωτήματα)
Στις αρχές του τρέχοντος μήνα η Δημοτική Αρχή , κάλεσε όλους τους πολίτες του
Δήμου 
Μάνδρας Ειδυλλίας να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που διοργάνωνε την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, στην Ελευσίνα. Μεταξύ των λόγων της συγκέντρωσης αυτής ήταν και η αποτροπή της λειτουργίας της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στο Πόρτο Γερμενό. Με τον τρόπο αυτό η Δημοτική Αρχή, επιβεβαίωσε ότι εμμένει στον αγώνα, που φέρεται να κάνει ενάντια στην λειτουργία της προαναφερόμενης μονάδας, προκειμένου να μη θιγεί το φυσικό περιβάλλον και η μοναδική καθαρή θάλασσα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Όμως ο αγώνας αυτός, μέχρι και σήμερα, όπως θέλει να τον διαχειριστεί η Δημοτική Αρχή, κάθε άλλο παρά ελπιδοφόρος και κυρίως αποτελεσματικός είναι. Η αμφιβολία ως προς την ευόδωση του αγώνα αυτού εντείνεται και επιτείνεται από τρία (3) αναπάντητα μέχρι και σήμερα ερωτήματα, που εξακολουθούν να πλανώνται πάνω από την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας.-

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ. Η Δημοτική Αρχή, αντιδρώντας στην προοπτική ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΑΤΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις 29.10.2015 άσκησε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της, με αριθμό ΑΓΡΥΠ 406/12.06.2015, απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία χορηγήθηκε η άδεια εκμετάλλευσης στην προαναφερόμενη εταιρεία, σε πλωτές εγκαταστάσεις έκτασης 20 στρεμμάτων στην θέση «Ακρωτήριο Πούντα» του κόλπου Αλκυονιδών του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας (Πόρτο Γερμενό).  Στις 30.06.2017, συνεδρίασε η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου Επικρατείας για να αποφασίσει επί της προαναφερόμενης αίτησης αναστολής του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας και στη συνέχεια εξέδωσε την, με αριθμό 92/2017 απόφασή της. Με την εν λόγω απόφαση, αφού κρίθηκε ότι ουδείς από τους λόγους που προβάλλει ο Δήμος μας, δεν είναι βάσιμος και ότι δεν πιθανολογείται ότι θα επέλθει ανεπανόρθωτη βλάβη στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, απορρίφθηκε η αίτηση για την αναστολή της εκτέλεσης της άδειας λειτουργίας του ιχθυοτροφείου. Η δυσμενής αυτή δικαστική εξέλιξη για το Δήμο μας και για το φυσικό περιβάλλον του κόλπου των Αλκυονιδών στο Πόρτο Γερμενό, βεβαίωσε, και μάλιστα με αδιαμφισβήτητο τρόπο, ότι τα νομικά όπλα της Δημοτικής Αρχής, ήταν και είναι παντελώς ανεπαρκή για να αποτρέψουν την προοπτική λειτουργίας του ιχθυοτροφείου. Μάλιστα η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να αντιμετωπίσει και να ανατρέψει τη εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ιχθυοτροφείου περιορίσθηκε στην επίκληση μίας πρόχειρης τεχνικής έκθεσης, χωρίς να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό την εμπεριστατωμένη τεχνική έκθεση ειδικού μηχανικού – δικαστικού πραγματογνώμονα, που είχε καταθέσει στις δημοτικές υπηρεσίες, με αριθμό πρωτ. 2313/09.02.2016, ο συνδημότης μας από τα Βίλια, Σπύρος Αντύπας, στις 09.02.2016, δηλαδή 1 ½ έτος πριν από την συζήτηση της αίτησης αναστολής (30.06.2017). Όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, μετά την έκδοση της, με αριθμό 92/2017, απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, περιορίζονται δραματικά οι ελπίδες ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσης, που η συζήτηση της εκκρεμεί ενώπιον του εν λόγω Δικαστηρίου. Επομένως αμείλικτο προβάλλει το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση : ΓΙΑΤΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΛΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΣΜΕΝΗ ΑΥΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Από το έτος 1993, έχει συσταθεί σύνδεσμος 29 Δήμων και 2 Κοινοτήτων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ». Μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), δηλαδή από 01.01.2011, στον δημοτικό αυτό σύνδεσμο, που σκοπός του είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος καθ΄όλη την έκταση του Κορινθιακού Κόλπου, εντάχθηκε αυτοδικαίως και ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας. Με την με αριθμό 25/2016, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη μετά από αποδοχή σχετικής εισήγησης της κας Δημάρχου, ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας, αποφάσισε την αποχώρησή του από τον προαναφερόμενο δημοτικό σύνδεσμο. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των εκπροσώπων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» να επαναφέρουν το Δήμο Μάνδρας Ειδύλλια στον σύνδεσμο, προκειμένου να ενισχυθεί η διαδημοτική συνεργασία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Κορινθιακού Κόλπου, η Δημοτική Αρχή παρέμεινε και εξακολουθεί και παραμένει πεισματικά και αδικαιολόγητα αρνητική. Ο εν λόγω σύνδεσμος έχει επιδείξει εντονότατη και αποτελεσματική δράση στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών ίδρυσης και λειτουργίας του, με αποκορύφωμα την αποδοχή από την πολιτεία αιτήματός του για την ένταξη του σύνολο της έκτασης του Κορινθιακού κόλπου στο Δίκτυο NATURA και την έκδοση  σχετικής Υπουργική Απόφασης. Επομένως, για μία ακόμη φορά,  αμείλικτο προβάλλει το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση : ΓΙΑΤΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΕΠΕΤΥΧΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ;


ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Με την, με αριθμό Κ.Υ.Α. 50743/2017 Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Αγροτικής Ανάπτυξης  (Φ.Ε.Κ. Β’ 4432/15.12.2017) «Αναθεώρηση Εθνικού Καταλόγου του Ευρωπαικού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» το σύνολο της έκτασης του Κορινθιακού κόλπου, στην οποία περιλαμβάνεται και ο κόλπος των Ακλυονιδών, του οικισμού ων Αιγοσθένων (Πόρτο Γερμενό) της Τοπικής Κοινότητας Βιλίων, του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή η περιοχή, για την οποία χορηγήθηκε η, με αριθμό ΑΓΡΥΠ. 406/12.06.2015, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΑΤΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εντάχθηκε στο καθεστώς ειδικής προστασίας «NATURA» . Η ένταξη της συνολικής έκτασης της θαλάσσιας περιοχής του Κορινθιακού κόλπου στο προαναφερόμενο καθεστώς ειδικής προστασίας έλαβε χώρα  για την προστασία του εκεί ευρισκόμενου οικολογικού αποθέματος, των βιοτόπων και των προστατευόμενων ειδών καθώς επίσης και για τον δραστικό περιορισμό του φαινομένου της πληθυσμιακής έκρηξης των μεδουσών, που προκαλείται μεταξύ άλλων και από την θαλάσσια ρύπανση. Η κατά τον προαναφερόμενο τρόπο ένταξη της συνολικής έκτασης της θαλάσσιας περιοχής του Κορινθιακού κόλπου  -  στην οποία περιλαμβάνεται, όπως προαναφέρω και ο κόλπος των Ακλυονιδών - συνιστά ουσιώδη μεταβολή των νομικών και πραγματικών συνθηκών, που αποτέλεσαν την βάση για την έκδοση της, με αριθμό ΑΓΡΥΠ. 406/12.06.2015, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΑΤΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της με αριθμό πρωτ. 71688/694/27.09.2017, απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία αυτή τροποποιήθηκε (παράταση ισχύος της σχετικής άδειας). Επομένως και λόγω της ένταξης της προαναφερόμενης θαλάσσιας περιοχής σε καθεστώς υψηλής προστασίας NATURA ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ;

Κριεκούκι 17η Μαρτίου 2018
Παναγιώτης Κουτσουλέλος
Δημότης Μάνδρας Ειδυλλίας

Δημοσίευση σχολίου

1Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !